ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 386478 מרב לבל 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 386477 מרב לבל 20 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 2 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון האתר נבדק שוב לאחר שנת גשמים ברוכה אך לא נמצא המין
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334953 עופר כהן 15 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 360274 גל וין 3 ביוני 2015 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 4 כתף החרמון: חרמון
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334962 תצפיות רת"ם 3 במאי 1991 2 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 5 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334964 תצפיות רת"ם 25 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 6 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334959 מולי בר-שי 10 בנובמבר 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334950 תצפיות רת"ם 12 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334952 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 9 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334933 תצפיות רת"ם 28 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334936 תצפיות רת"ם 25 ביוני 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334932 תצפיות רת"ם 26 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334961 תצפיות רת"ם 7 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334946 תצפיות רת"ם 24 במרץ 1990 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334944 תצפיות רת"ם 11 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334940 תצפיות רת"ם 11 בספטמבר 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334949 תצפיות רת"ם 17 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 17 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334955 עופר כהן 15 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 18 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334931 תצפיות רת"ם 7 במאי 1991 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 357709 דותן רותם 31 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 20 כתף החרמון: חרמון
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 367234 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 21 כתף החרמון: חרמון
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 367235 ועדיה יוסי 21 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 22 כתף החרמון: חרמון
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334925 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334958 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334942 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334928 תצפיות רת"ם 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334927 תצפיות רת"ם 1 באפריל 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 27 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334926 תצפיות רת"ם 18 באוקטובר 1996 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 28 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334923 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 29 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334922 תצפיות רת"ם 14 במאי 1994 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 30 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334929 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 31 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334939 תצפיות רת"ם 11 בנובמבר 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 32 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334935 תצפיות רת"ם 9 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 33 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334921 תצפיות רת"ם 18 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 34 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334920 תצפיות רת"ם 27 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 35 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334938 תצפיות רת"ם 15 ביוני 1999 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 36 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334934 תצפיות רת"ם 3 בספטמבר 1997 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 37 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334937 תצפיות רת"ם 14 ביוני 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 38 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334930 תצפיות רת"ם 21 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 39 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334924 תצפיות רת"ם 9 ביולי 1973 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 40 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 367233 אסף מנחם 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 41 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): הרי גודרים סאסא
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334968 תצפיות רת"ם 12 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 42 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): מתלול צורים מזרח מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334960 תצפיות רת"ם 1 באוגוסט 1970 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 43 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334957 תצפיות רת"ם 18 במרץ 1991 2 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 44 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334969 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 45 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334967 תצפיות רת"ם 26 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 46 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334965 תצפיות רת"ם 13 במרץ 1973 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 47 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334966 תצפיות רת"ם 1 במאי 1971 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 48 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334963 תצפיות רת"ם 12 באפריל 1951 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 49 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385392 רעות לוריא 23 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 50 מטעים צמוד ליער אודם מטעים. נבדק גם חלק מיער אודם עצמו ולא נמצא המין
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385377 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 51 הר קרטם (רכס בשנית) מוצב נטוש. נצפו באיזור פרטים של בוצין סיני. נבדק ברכב חלק גדול משביל הגולן הקרוב לאתר זה
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385363 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 52 מדרון דרומי, בנטל
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385361 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 53 גבעת פזרה מוצב נטוש. נמצא באתר בוצין דמשקאי וגם בוצין סיני
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385353 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 54 הר כפיר, מירון נמצא בוצין טריפולי באתר. הנקודה עצמה בתוך חורש סגור. נבדקו קרחות
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385329 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 55 הר הילל, צפונית לעין סמוכה הנקודה עצמה בתוך חורש סבוך. באתר עצמו גם שטחים פתוחים עם בוצין טריפולי
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385314 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 56 למרגלות הר בנטל נמצאו הרבה פרטים גדולים של בוצין מפורץ
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385288 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 57 הר אביטל רוב השטח שדה מוקשים, לא נגיש. נמצאו באתר מספר פרטים של בוצין דמשקאי
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385286 רעות לוריא 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 58 תל אל מחפי רעייה. הרבה בוצין מפורץ
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334943 נעם בר-שי 7 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 59 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334947 יובל ספיר 1 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 60 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385368 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 61 מול יישוב אלוני הבשן, מערבית לכביש 98
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385309 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 62 מערבית למרום גולן נמצא רק בוצין מפורץ בנקודה
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385301 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 63 הר חוזק (רכס בשנית) נבדקו שני צידי הכביש
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385300 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 64 הר הילל נבדקו כל קרחות החורש
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334948 מולי בר-שי 11 באוקטובר 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 65 צפון הגולן: תילי געש בגולן יבש ומפיץ
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334945 לאה פרוזבול 4 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 66 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334951 תצפיות רת"ם 17 בפברואר 1993 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 67 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 385295 רעות לוריא 13 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 68 הר הילל הנקודה עצמה. במטע מעובד. בצמוד לה בסיס נטוש
בוצין הבשן Verbascum qulebicum 334941 תצפיות רת"ם 16 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Verbascum%20qulebicum/ 69 מתוך נתוני רת"ם