ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
פרע מחוספס Hypericum scabrum 396718 יעל אורגד 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Hypericum%20scabrum/ 1 הכביש ליד בריכות ההשלגה שטח מופר, הרבה עבודות בשטח
פרע מחוספס Hypericum scabrum 396678 יאיר אור 17 ביולי 2020 1 0 0 /taxa/Hypericum%20scabrum/ 2 חרמון, כביש ליפעת
פרע מחוספס Hypericum scabrum 368677 אורי פרגמן-ספיר 13 באוקטובר 2015 1 0 0 /taxa/Hypericum%20scabrum/ 3 Mt Hermon, Yif'at, 1600m
פרע מחוספס Hypericum scabrum 368676 אורי פרגמן-ספיר 5 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Hypericum%20scabrum/ 4 Mt Hermon, Yifat Ridge 1690m