ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
נץ-חלב בצלצולי Ornithogalum refractum 385555 אורי פרגמן-ספיר 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20refractum/ 1 ליד חטיבת החרמון
נץ-חלב בצלצולי Ornithogalum refractum 384779 אורי פרגמן-ספיר 6 במרץ 2018 1 0 0 /taxa/Ornithogalum%20refractum/ 2 ליד חטיבת החרמון