ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 390921 מימי רון 11 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 1 שרון דרומי: ירקון
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 386546 יאיר אור 14 ביולי 2018 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 2 מזרח לבוקעתה לא ברור אם הצמחים טבעיים או נשתלו
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 386545 יאיר אור 10 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 3 ואדי סמך ליד מגדוליה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 386527 יובל עברון 28 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 4 בקעת בית נטופה מאות פרטים לאורך שפת הגבעה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 386469 נעם שגב 6 ביוני 2019 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 5 בריכת יער
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 386306 רון פרומקין 28 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 6 חורשת הסרג'נטים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 382355 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 7 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357397 מאור פרנטה 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 8 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346274 יובל ספיר 29 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 9 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361352 קניגשטיין דני 9 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 10 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345423 עופר כהן 28 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 11 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361351 פרץ גלעדי 27 באפריל 1986 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 12 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361328 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 13 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345422 עופר כהן 21 באפריל 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 14 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343159 יובל ספיר 20 במרץ 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 15 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342831 זהר עופר 17 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 16 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343251 יואב גרטמן 14 ביולי 1989 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 17 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 372674 נוגן צברי 11 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 18 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343176 שויצר רונן 2 באפריל 1981 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 19 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343180 לאה פרוזבול 27 במאי 1980 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 20 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343181 שיר ורד 29 במאי 1987 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 21 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343031 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 22 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347587 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 23 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346462 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 24 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 372666 רון פרומקין 5 ביולי 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 25 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342829 א. ליסטון 24 באוגוסט 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 26 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342851 טל שמרי 10 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 27 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342854 שיר ורד 31 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 28 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342881 שיר ורד 28 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 29 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342880 שיר ורד 5 באוגוסט 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 30 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342883 שיר ורד 12 ביולי 1991 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 31 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342856 שיר ורד 30 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 32 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347617 יהודית סגל 20 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 33 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346960 עברי יריב 23 ביוני 1980 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 34 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347820 כהן דורית 13 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 35 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343179 מיכאל זהרי 19 באפריל 1956 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 36 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342850 רוחמה ברלינר 3 במאי 1978 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 37 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346272 יובל ספיר 20 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 38 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346461 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 39 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346275 יובל,תמי,ענת 5 באפריל 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 40 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374032 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 41 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374035 יאיר פרידברג 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 42 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 358001 גל וין 27 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 43 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343177 יגאל גמליאלי 5 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 44 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343293 עופר כהן 4 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 45 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356934 יריב מליחי 24 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 46 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356937 אורי שפירא 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 47 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356748 אורי שפירא 28 באפריל 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 48 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361329 אמיר רז 12 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 49 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361358 מימי רון 2 באוגוסט 1976 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 50 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361343 אריה קלר 2 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 51 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361333 זאב קולר 21 באוגוסט 1996 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 52 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361349 זאב קולר 17 באפריל 1987 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 53 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356933 אורי שפירא 18 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 54 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356936 אורי שפירא 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 55 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357175 אורי שפירא 14 ביולי 2013 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 56 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357394 אורי קייזר 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 57 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356942 אורי שפירא 10 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 58 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343182 אנגלר יעקב 5 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 59 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343183 אביבה רבינוביץ' 31 ביולי 1996 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 60 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356938 אורי שפירא 25 באפריל 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 61 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374029 מאס אוהד 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 62 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361338 זאב קולר 19 ביולי 1993 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 63 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374031 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 64 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374030 מאס אוהד 2 בדצמבר 2016 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 65 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374027 אוריה ואזנה 3 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 66 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374028 דותן רותם 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 67 חולות: מישור חוף כרמלים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356953 אורי שפירא 7 באוגוסט 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 68 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 341989 עוז גולן 24 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 69 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342830 שיר ורד 2 ביוני 1995 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 70 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342849 טל שמרי 10 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 71 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342853 טל שמרי 28 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 72 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342631 נח נפתולסקי 30 באפריל 1929 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 73 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342408 גברי שיאון 13 ביוני 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 74 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342409 יואל מלמד 6 בספטמבר 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 75 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 341990 יובל קררי 28 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 76 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342882 שיר ורד 6 ביולי 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 77 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356940 אורי שפירא 6 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 78 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356758 אורי שפירא 5 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 79 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 360351 אורי שפירא 24 ביולי 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 80 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356668 אורי קייזר 18 באפריל 2010 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 81 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361334 זאב קולר 25 באפריל 1996 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 82 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 368094 הגר לשנר 20 במאי 2005 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 83 ה"באסה" של הרצליה במסגרת סקר לפני פיתוח השטח
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 341969 נעמי גורדון 18 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 84 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342852 טל שמרי 28 בנובמבר 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 85 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342828 א. ליסטון 10 ביוני 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 86 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342407 שיר ורד 1 באוגוסט 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 87 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374036 מימי רון 22 באוקטובר 2009 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 88 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342827 שיר ורד 29 במאי 1900 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 89 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 356507 אורי נוה 20 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 90 שרון דרומי: ירקון זריעה - מקור - ברכת עטה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347377 דני זהרי 4 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 91 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347378 דני זהרי 7 באפריל 1947 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 92 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345642 יובל ספיר 29 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 93 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347379 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 94 צפון הגולן: מורדות גולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346977 גברי שיאון 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 95 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347618 קפלן דידי 15 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 96 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361322 אוריה ואזנה 20 באפריל 2016 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 97 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361354 קניגשטיין דני 18 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 98 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346961 קפלן דידי 13 במאי 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 99 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361337 דידי קפלן 15 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 100 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361346 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 101 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 354368 שרון לוי 11 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 102 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 354367 שרון לוי 11 במאי 2012 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 103 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346959 קפלן דידי 25 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 104 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347821 דורית כהן 13 ביוני 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 105 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361345 ועדיה יוסי 19 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 106 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361340 דידי קפלן 5 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 107 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347043 קפלן דידי 16 בדצמבר 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 108 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346353 אבינועם דנין 14 באפריל 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 109 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346037 יואב גרטמן 26 בדצמבר 1987 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 110 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347424 יאיר אור 9 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 111 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346273 יובל ספיר 28 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 112 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347586 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 113 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361344 עברי מריקה;יריב 31 במאי 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 114 צפון הגולן: במת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347380 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 115 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347633 יהודה מרטה 27 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 116 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345638 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 117 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361335 דידי קפלן 19 בנובמבר 1995 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 118 צפון הגולן: יער אודם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 344245 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 119 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 348138 טוביה קושניר 15 באפריל 1942 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 120 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347797 טוביה קושניר 1 בינואר 1943 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 121 עמק החולה: ארץ פלגי מים מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 344299 אילן זהרוני 29 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 122 עמק יזרעאל - חרוד: עמק יזרעאל מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347204 דני זהרי 11 באפריל 1941 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 123 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347205 דני זהרי 11 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 124 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 355936 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 125 עמק החולה: ימת החולה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342879 שיר ורד 21 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 126 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361336 טליה אורון 9 בדצמבר 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 127 עמק החולה: ימת החולה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347467 אלכסנדר איג 8 ביוני 1926 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 128 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347469 ח.גינזבורג 17 ביוני 1954 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 129 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347468 נ.קלרמן 15 במאי 1953 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 130 עמק החולה: ביצת החולה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361323 טליה אורון 27 ביוני 2008 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 131 עמק החולה: עמק החולה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361350 דידי קפלן 17 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 132 עמק החולה: ארץ פלגי מים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361327 צופה בלתי ידוע 11 בנובמבר 2001 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 133 עמק החולה: ארץ פלגי מים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342878 שיר ורד 5 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 134 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 368491 דותן רותם 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 135 מישור חוף הכרמל: מישור כרמלים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 348147 שיר ורד 5 ביוני 1900 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 136 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345513 עופר כהן 16 באפריל 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 137 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345570 עופר כהן 3 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 138 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343131 יואב גרטמן 10 ביוני 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 139 חולות: חולות חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361324 דותן רותם 10 באוגוסט 2006 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 140 חולות: חולות חדרה פרט יחיד עם 4 תפרחות
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342731 שיר ורד 23 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 141 חולות: חולות נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345629 יובל ספיר 28 ביוני 1994 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 142 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346870 תצפיות רת"ם 28 ביולי 1980 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 143 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345790 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 144 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345775 תצפיות רת"ם 22 במרץ 1982 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 145 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361357 דידי קפלן 24 במאי 1977 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 146 דרום הגולן: נחלי גולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374026 עידו שקד 17 במאי 2017 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 147 דרום הגולן: נחלי גולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345812 לבב דיתה 4 באוגוסט 1980 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 148 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345560 ריזמן אורנע 20 באפריל 1980 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 149 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345403 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 150 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361353 דידי קפלן 20 באוגוסט 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 151 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361356 פבזנר דרור 8 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 152 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361341 דידי קפלן 6 במאי 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 153 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345432 מנדלסון עמית 20 במאי 1995 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 154 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 354317 חוה גולדשטיין 31 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 155 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361330 טליה אורון 23 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 156 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361348 פרץ גלעדי 9 ביוני 1987 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 157 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361347 פרץ גלעדי 27 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 158 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361331 דידי קפלן 22 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 159 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 355508 יפתח סיני 20 בספטמבר 2013 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 160 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361325 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 161 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה נאכלים על ידי פרות
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361326 מימי רון 28 במאי 2004 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 162 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה 100-200 פריטים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361339 דולב מוטי 10 ביולי 1992 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 163 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית נטופה מאות פרטים
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 345615 עופר כהן 9 ביולי 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 164 דרום הגולן: דרום רמת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 368093 הגר לשנר 6 ביוני 1996 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 165 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 385404 אלדד אלרון 25 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 166 תעלת האפס, בקעת בית נטופה נמצאו שני מקבצים של בוציץ סוככני בתחילת פריחה בקצה המזרחי של תעלת האפס, בבקעת בית נטופה. המקבצים היו בתוך גוף המים בעומק של 50-30 ס"מ. מקבץ אחד היה גדול יותר (כ-3 מ' על 3 מ') ומיקומו: 32.8253/35.3770 ואילו המקבץ השני קטן יותר (כ-1 מ' על 0.5 מ') ומעט יותר מערבה ומיקומו: 32.8250/35.3755. צולמו תמונות שאני יכול להעביר. הסיור לאורך תעלת האפס נעשה במסגרת סקר חח"ג ודו-חיים עבור רשות ניקוז ונחלים קישון.
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 385652 יובל עברון 7 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 167 בקעת בית נטופה תעלת ה 0 נראו מספר פרטים אך לא ספרתי
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357054 אורי שפירא 8 באפריל 2013 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 168 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357316 אורי שפירא 30 באפריל 2014 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 169 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 354561 יפתח סיני 17 באוגוסט 2009 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 170 גליל תחתון מרכזי: בקעת בית הכרם נמצא בקצה הדרך
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 359990 אורי נוה 20 בספטמבר 2009 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 171 שרון דרומי: ירקון זריעה - מקור - ברכת עטה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 355926 טליה אורון 3 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 172 עמק החולה: ימת החולה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346033 יואב גרטמן 28 בדצמבר 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 173 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 346537 היימן רויטל 20 באוקטובר 1979 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 174 צפון הגולן: במת הגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343259 יואב גרטמן 22 ביוני 1990 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 175 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357443 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 176 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 342855 מיכל בר-יוסף 6 ביוני 1993 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 177 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 357431 דותן רותם 7 ביולי 2011 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 178 שרון צפוני: חמרה נתניה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347630 דידי קפלן 5 בספטמבר 1985 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 179 צפון הגולן: יער אודם מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 385170 נעם שגב 10 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 180 שלולית בג'וריה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 347663 אבי שמידע 21 במאי 1968 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 181 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 361355 דידי קפלן 10 ביולי 1983 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 182 דרום הגולן: דרום רמת הגולן
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374033 מאס אוהד 21 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 183 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 374034 אורי סולימני 30 באפריל 2015 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 184 שרון צפוני: חמרה חדרה
בוציץ סוככני Butomus umbellatus 343178 אלכסנדר איג 18 באפריל 1926 1 0 0 /taxa/Butomus%20umbellatus/ 185 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם