ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלון שסוע Quercus cerris 396498 דותן רותם 11 ביוני 2020 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 1 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 389443 דותן רותם 29 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 2 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 387292 טליה אורון 1 במאי 2019 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 3 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 385693 יובל עברון 31 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 4 הר שזיף פרט גדול ויפה
אלון שסוע Quercus cerris 373588 בתיק פלד 17 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 5 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 373589 אביעד בלסקי 18 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 6 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 372634 אורי פרגמן-ספיר 2 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 7 Mt Hermon, 1350m