ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אלון שסוע Quercus cerris 385693 יובל עברון 31 באוקטובר 2018 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 1 הר שזיף פרט גדול ויפה
אלון שסוע Quercus cerris 373588 בתיק פלד 17 במאי 2014 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 2 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 373589 אביעד בלסקי 18 באוגוסט 2010 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 3 כתף החרמון: חרמון
אלון שסוע Quercus cerris 372634 אורי פרגמן-ספיר 2 בנובמבר 2015 1 0 0 /taxa/Quercus%20cerris/ 4 Mt Hermon, 1350m