ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 385771 דר בן נתן 20 ביוני 2018 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 1 גשר
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 385795 דר בן נתן 26 באוגוסט 2018 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 2 מטעי התמרים של עין גדי
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 367876 לוי רן 26 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 3 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329535 תצפיות רת"ם 1 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 4 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 368482 עמית מנדלסון 29 במרץ 2017 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 5 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים עפ"י אורי פרגמן-ספיר - אוכלוסייה שתולה.
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 368180 יפה אברהם-קפלינסקי 25 בספטמבר 2016 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 6 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329539 תצפיות רת"ם 21 בדצמבר 1974 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 7 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329541 תצפיות רת"ם 30 במרץ 2000 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 8 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 367879 שנהר אלי 30 באוגוסט 1976 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 9 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים השביל למצפה יעלים.
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 367874 דה-פיצוטו אלון 6 באפריל 1989 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 10 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 374024 מרגרטה וולצ'אק 4 באוגוסט 2016 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 11 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 368118 יאיר אור 1 ביוני 1973 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 12 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 368181 דר בן נתן 1 באוקטובר 2016 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 13 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל התגלתה ע"י יפה אברהם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 367875 לוי רן 3 במרץ 1987 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 14 מצוק ההעתקים וחופי ים המלח: מצוק ההעתקים
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329549 תצפיות רת"ם 11 בנובמבר 1979 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 15 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329522 תצפיות רת"ם 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 16 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329543 תצפיות רת"ם 25 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 17 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329542 תצפיות רת"ם 14 ביוני 1977 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 18 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329517 תצפיות רת"ם 7 בנובמבר 1967 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 19 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329534 תצפיות רת"ם 7 בנובמבר 1967 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 20 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329530 תצפיות רת"ם 25 במאי 1983 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 21 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329521 תצפיות רת"ם 15 באפריל 1968 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 22 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329545 תצפיות רת"ם 23 בדצמבר 1973 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 23 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329544 תצפיות רת"ם 20 בנובמבר 1970 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 24 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329529 תצפיות רת"ם 26 באוקטובר 2000 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 25 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329540 תצפיות רת"ם 20 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 26 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329526 תצפיות רת"ם 30 באפריל 1971 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 27 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329546 תצפיות רת"ם 14 ביוני 1977 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 28 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329547 תצפיות רת"ם 20 בנובמבר 1970 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 29 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329532 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 30 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329515 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 31 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329525 תצפיות רת"ם 6 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 32 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329518 תצפיות רת"ם 29 בספטמבר 1973 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 33 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329524 תצפיות רת"ם 5 באוגוסט 1982 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 34 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329516 תצפיות רת"ם 12 בפברואר 2001 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 35 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329523 תצפיות רת"ם 30 במאי 1986 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 36 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 329531 תצפיות רת"ם 5 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 37 מתוך נתוני רת"ם
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 374025 מימי רון 6 במרץ 2009 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 38
בורהביה זוחלת Boerhavia repens 367871 עמוס סבח 26 במרץ 2001 1 0 0 /taxa/Boerhavia%20repens/ 39