ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אספסת ערבית Medicago arabica 391024 בר שמש 24 באפריל 2019 1 0 0 /taxa/Medicago%20arabica/ 1 מפגש נחל דישון וצבעון