ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
בקית קפריסין Vicia cypria 368130 יאיר אור 10 במאי 2011 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 1 צפון הגולן: תילי געש בגולן
בקית קפריסין Vicia cypria 372445 רעות לוריא 4 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 2 חירבת ניחה, צפונית לכפר גלעדי
בקית קפריסין Vicia cypria 331624 תצפיות רת"ם 14 באפריל 1993 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 3 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331625 תצפיות רת"ם 14 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 4 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 368071 הגר לשנר 21 במרץ 2010 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 5 רכס נפתלי: מורדות נפתלי
בקית קפריסין Vicia cypria 331626 תצפיות רת"ם 27 במרץ 1992 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 6 רכס נפתלי: מורדות נפתלי מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 372571 רעות לוריא 2 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 7 הר אביטל יתכן שהגענו מוקדם מדי בעונה. נמצאו של פרטים של בקיה לא בפריחה, אולי של מין זה
בקית קפריסין Vicia cypria 331617 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 8 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331627 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 9 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331632 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 10 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331635 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 11 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331637 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 12 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331619 תצפיות רת"ם 7 במאי 1997 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 13 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331615 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 14 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331640 תצפיות רת"ם 6 במאי 1982 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 15 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331639 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 16 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331638 תצפיות רת"ם 25 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 17 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331629 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1990 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 18 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331628 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 19 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331630 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 20 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331631 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 21 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331618 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 22 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331633 תצפיות רת"ם 23 באפריל 1988 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 23 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331634 תצפיות רת"ם 12 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 24 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331636 תצפיות רת"ם 22 באפריל 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 25 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331614 תצפיות רת"ם 1 במאי 1984 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 26 כתף החרמון: חרמון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 359170 אורי פרגמן-ספיר 28 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 27 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון
בקית קפריסין Vicia cypria 331620 תצפיות רת"ם 2 באפריל 1958 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 28 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331622 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 29 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 331623 תצפיות רת"ם 29 באפריל 1991 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 30 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מתוך נתוני רת"ם
בקית קפריסין Vicia cypria 385413 שמואל מזר 23 במרץ 2015 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 31 הר אביתר במדרון, בתוך דרדרת אבנים
בקית קפריסין Vicia cypria 372573 מימי רון 8 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Vicia%20cypria/ 32 גליל עליון מזרחי: אגן נחל חצור מדרון תלול מאוד. לנקודה הנוספת באתר לא ניתן היה להגיע.