ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 346371 אביבה רבינוביץ' 9 במאי 1993 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 1 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 343499 ד.דובדבני 7 במאי 1937 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 2 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 329577 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 3 צפון הגולן: תילי געש בגולן מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 341633 נח נפתולסקי 19 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 4 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 341539 תצפיות רת"ם 15 במרץ 1925 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 5 שרון דרומי: חמרה רחובות מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 360660 שיר ורד 11 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 6
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 367781 בקרמן שאול 24 באפריל 2002 2 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 7 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 367782 בקרמן שאול 10 במאי 2000 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 8 צפון הגולן: תילי געש בגולן
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 340990 אבינועם דנין 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 9 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 341519 אבינועם דנין 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 10 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 344934 אבינועם דנין 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 11 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 343924 ג. אברהם 15 באפריל 1992 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 12 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 367783 ויינר יגאל 20 במאי 1992 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 13 מישור חוף הכרמל: ביצות כבארה
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 329579 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 14 חולות: חולות ראשון לציון מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 368490 דותן רותם 14 באפריל 2017 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 15 חולות: מישור חוף כרמלים
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 329569 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 16 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 329568 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 17 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 340991 אבינועם דנין 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 18 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 340958 ד.בורנשטיין 17 במאי 1951 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 19 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 359985 אורי פרגמן-ספיר 6 במאי 2015 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 20 הגליל הגבוה (גליל עליון ומרכזי): במת הר מירון כבר לא נמצא שם כמה שנים טובות
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 340957 נעמי פינברון 20 במאי 1950 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 21 הרי ירושלים: במת ירושלים מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 329578 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 22 גליל תחתון מזרחי: בקעת יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 344908 תצפיות רת"ם 13 במאי 1939 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 23 גליל תחתון מזרחי: נחל יבנאל מתוך נתוני רת"ם
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 385225 יאיר אור 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 24 לוע הר אביטל
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 385226 יאיר אור 24 במאי 2018 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 25 לוע הר אביטל
אגרוסטמת השדות Agrostemma githago 360659 שיר ורד 11 במאי 2016 1 0 0 /taxa/Agrostemma%20githago/ 26