ישנם פוליגונים מצוירים על המפה לחץ כדי לנקות!

שם שם מדעי ID צופה תאריך תצפית סך הצבעות הצבעה Species link # תצפית נוכחות שם אתר הערות
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343234 נח נפתולסקי 15 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 1 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 347596 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 2 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341824 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 3 הדום הרי שומרון: הדום שומרון דרומי מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343427 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 4 שרון צפוני: חמרה פרדס חנה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343227 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 5 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343375 אלכסנדר איג 26 באוגוסט 1926 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 6 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341405 אלכסנדר איג 14 ביולי 1926 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 7 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 345868 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 8 רמת כורזים: ירדן הררי מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341962 אורי פרגמן-ספיר 20 בפברואר 1987 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 9 שרון צפוני: חמרה נתניה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343338 נח נפתולסקי 14 במאי 1927 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 10 שרון צפוני: חמרה חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 347225 דני זהרי 8 בספטמבר 1941 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 11 עמק החולה: ימת החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 321769 תצפיות רת"ם 1 בינואר 1900 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 12 עמק החולה: עמק החולה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341845 נח נפתולסקי 2 ביוני 1925 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 13 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 344846 יואב ויזל 26 באוקטובר 1963 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 14 הכנרת וחופיה: חוף מעגן מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 345205 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 15 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341263 אבינועם דנין 1 בינואר 1970 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 16 חולות: חולות פלמחים מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 362166 טליה אורון 29 ביולי 1994 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 17 עמק החולה: ימת החולה
גומא אזמלני Cyperus nitidus 346183 יובל ספיר 13 באוגוסט 1998 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 18 דרום הגולן: נחלי גולן מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341846 נח נפתולסקי 17 באפריל 1927 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 19 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 343376 אלכסנדר איג 30 במאי 1932 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 20 שרון צפוני: נחל חדרה מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341406 מח' בוטניקה ת"א 13 ביוני 1962 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 21 שרון דרומי: שפך שורק מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341847 דני זהרי 29 בדצמבר 1940 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 22 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם
גומא אזמלני Cyperus nitidus 341848 טוביה קושניר 27 ביוני 1942 1 0 0 /taxa/Cyperus%20nitidus/ 23 שרון דרומי: ירקון מתוך נתוני רת"ם