מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597709 | 29 אוקטובר 2023

Uromastyx ornata ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
29 באוקטובר 2023 10:00
מספר פרטים
1
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)