מעבר לתוכן העמוד

תצפית #597742 | 28 אוקטובר 2023

זעמן מטבעות ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
28 באוקטובר 2023 18:18
מספר פרטים
1
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)