מעבר לתוכן העמוד

תצפית #598291 | 02 מאי 2024

צב ביצות ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
2 במאי 2024 08:41
מספר פרטים
16
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)