מעבר לתוכן העמוד

תצפית #629306 | 04 יוני 2024

זעמן מטבעות ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
4 ביוני 2024 16:00
מספר פרטים
1
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)