מעבר לתוכן העמוד

תצפית #631862 | 08 יולי 2024

שממית מחוספסת ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
8 ביולי 2024 22:44
מספר פרטים
2
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)