מעבר לתוכן העמוד

תצפית #631864 | 08 יולי 2024

מניפנית מצויה ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
8 ביולי 2024 21:46
מספר פרטים
4
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)