מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 53116 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
ישימונית רביבים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
עכן החרטומים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
נחושית חולות 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
ישימונית רביבים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
ישימונית רביבים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
נחש כיפה 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
נחש חולות 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
Varanus griseus 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
נחש חולות 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
לתצפית יש תמונות 1
עכן החרטומים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות שונרה, נחל לבן וכלך סיני
עכן קטן 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
לתצפית יש תמונות 1
נחש כיפה 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
עכן החרטומים 13 באוגוסט, 2023 בעז שחם
מדברית עינונית 13 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
צב ביצות 13 באוגוסט, 2023 עומר טלקר
הבטיחה
זעמן מטבעות 13 באוגוסט, 2023 עומר טלקר
מג'רסה
נחש מים 13 באוגוסט, 2023 אסף צמח
עין מבוע
עכן החרטומים 13 באוגוסט, 2023 בארי
חולות עגור
צפע מצוי 13 באוגוסט, 2023 ניהול ציד (אפליקציה)
ישימונית מצויה 12 באוגוסט, 2023 בארי
שממית זוטית 12 באוגוסט, 2023 בארי
מניפנית מצויה 12 באוגוסט, 2023 בארי
לתצפית יש תמונות 1
זיקית 12 באוגוסט, 2023   אתי נפרין
הירקון
זעמן שחור 12 באוגוסט, 2023 איימן מזעל
חומט מנומר 12 באוגוסט, 2023 אורי שפירא
נחל מיצר
אפעה 12 באוגוסט, 2023 ינון שחף
עין-גדי
שממית בתים 11 באוגוסט, 2023 דר בן-נתן
קרפדה ירוקה 11 באוגוסט, 2023 נטליה לדיז'אנסקי
חומט מנומר 11 באוגוסט, 2023 אבישי בראון
אילנית מצויה 11 באוגוסט, 2023 טל לבנוני
אלונה
זעמן זיתני 11 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
זעמן מטבעות 11 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
לתצפית יש תמונות 1
חרדון סיני 11 באוגוסט, 2023 שי רוזנצוויג
מדבר יהודה
צב-יבשה מצוי 11 באוגוסט, 2023 איימן גוטאני
נחש מים 11 באוגוסט, 2023 איימן מזעל
נחל בצת
לתצפית יש תמונות 1
קרפדה ירוקה 10 באוגוסט, 2023 עומר טלקר
חוף כורסי
נחושית חולות 10 באוגוסט, 2023 אסף מרדכי
חולות ניצנים
ארבע-קו 10 באוגוסט, 2023 אביעד בר
חרדון מדבר 10 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
מדברית עינונית 10 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
מצוק ההעתקים
חרדון סיני 10 באוגוסט, 2023 בארי
מצוק ההעתקים
חרדון סיני 10 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
מצוק ההעתקים
זיקית 10 באוגוסט, 2023 אבישי בראון
הר הכרמל
חרדון מדבר 10 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
חרדון מדבר 10 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
לתצפית יש תמונות 1
חרדון סיני 10 באוגוסט, 2023 שי רוזנצוויג
מניפות צאלים-חבר
צפרדע נחלים 10 באוגוסט, 2023 יצחק כהן
חומט גמד 10 באוגוסט, 2023 יצחק כהן
נחושית נחשונית 10 באוגוסט, 2023 יצחק כהן
חנק משריץ 10 באוגוסט, 2023 דניאל די-צ'זרה
חומט פסים 10 באוגוסט, 2023 דותן רותם
נחל רובין
צב ביצות 10 באוגוסט, 2023 אלון רייכמן
צפע מצוי 9 באוגוסט, 2023 ניהול ציד (אפליקציה)
שחור-ראש 9 באוגוסט, 2023 ניהול ציד (אפליקציה)
זיקית 9 באוגוסט, 2023 בעז שחם
מניפנית מצויה 9 באוגוסט, 2023 בארי
עינחש 9 באוגוסט, 2023 בארי
מניפנית מצויה 9 באוגוסט, 2023 בארי
תלום-קשקשים מצוי 9 באוגוסט, 2023 עומרי בוכניק
עינחש 9 באוגוסט, 2023 בארי
Uromastyx aegyptia 9 באוגוסט, 2023 זהבה סיגל
צב-יבשה מצוי 9 באוגוסט, 2023 יונתן סבלסקי
חרדון מצוי 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
ארבע-קו 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות פלמחים
מניפנית מצויה 8 באוגוסט, 2023 דר בן-נתן
נחש חולות 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות פלמחים
ישימונית מצויה 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות פלמחים
זיקית 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות פלמחים
צפע מצוי 8 באוגוסט, 2023 בעז שחם
חולות פלמחים
חומט מנומר 8 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
לתצפית יש תמונות 1
לטאה זריזה 8 באוגוסט, 2023 סיון מרדוק
לתצפית יש תמונות 1
צב רך 8 באוגוסט, 2023 תמר עבדת
עין אפק
חומט פסים 8 באוגוסט, 2023 סיון מרדוק
אפעה 7 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
עין-גדי
עין-חתול חברבר 7 באוגוסט, 2023 ניהול ציד (אפליקציה)
מניפנית מצויה 7 באוגוסט, 2023 בארי
זיקית 7 באוגוסט, 2023 עמית פרנקו
מניפנית מצויה 7 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
שממית בתים 7 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
טרנטולה אנולריס 7 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
לתצפית יש תמונות 1
צב ביצות 7 באוגוסט, 2023   אתי נפרין
הירקון הרחבה
חנק משריץ 7 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
Varanus griseus 7 באוגוסט, 2023 יובל הרמתי
מחרוזן הטבעות 7 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
צב רך 7 באוגוסט, 2023 רועי רבין
חוף וים מעגן מיכאל
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה היעדר בולעני עין גדי
מניפנית מצויה 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
שממית בתים 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
עתיקות עין גדי
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה היעדר עין גדי
שממית בתים 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
עין-גדי
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
עין-גדי
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
עתיקות עין גדי
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
טרנטולה אנולריס 6 באוגוסט, 2023 איתמר דוניצה
חרדון מצוי 6 באוגוסט, 2023 אור מילשטיין
חרדון מצוי 6 באוגוסט, 2023 סיון מרדוק
הרי יהודה (נחל רפאים)
עינחש 6 באוגוסט, 2023 נעם שגב
חרדון סיני 6 באוגוסט, 2023 גלעד וייל
מצוק ההעתקים
חומט פסים 6 באוגוסט, 2023 סיון מרדוק
הרי יהודה (נחל רפאים)
חומט פסים 6 באוגוסט, 2023 סיון מרדוק
הרי יהודה (נחל רפאים)