מעבר לתוכן העמוד

תצפיות

נמצאו 563 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
זעמן שחור 29 באוקטובר, 2023 עידו שקד
זעמן מטבעות 3 באוקטובר, 2023 עידו שקד
זעמן מטבעות 25 בספטמבר, 2023 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
אילנית מצויה 5 באוגוסט, 2023 עידו שקד
חצור
לתצפית יש תמונות 3
חנק משריץ 10 ביולי, 2023 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 2
חנק משריץ 25 במאי, 2023 עידו שקד
צפע מצוי 24 במאי, 2023 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 2
צב-יבשה מצוי 19 במאי, 2023 עידו שקד
הר אביטל והר בנטל
צפע מצוי 16 במאי, 2023 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 2
צב-יבשה מצוי 16 במאי, 2023 עידו שקד
זעמן מטבעות 16 במאי, 2023 עידו שקד
החולה
חומט מנומר 10 במאי, 2023 עידו שקד
צב-יבשה מצוי 17 במרץ, 2023 עידו שקד
יהודיה – גמלא
קרפדה ירוקה 17 במרץ, 2023 עידו שקד
יהודיה – גמלא
קרפדה ירוקה 17 במרץ, 2023 עידו שקד
יהודיה – גמלא
לתצפית יש תמונות 2
טריטון פסים 16 בנובמבר, 2022 עידו שקד
שממית החרמון 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
עינחש 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חרדון מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לטאה ירוקה 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
שממית החרמון 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
זעמן שחור 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט מנומר 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לטאה ירוקה 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
עינחש 15 ביוני, 2022 עידו שקד
חרדון מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
שממית החרמון 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חרדון מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
חרדון מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
עינחש 15 ביוני, 2022 עידו שקד
שלוון טלוא-ראש 15 ביוני, 2022 עידו שקד
צב-יבשה מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
חרדון מצוי 15 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לטאת החרמון 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
שממית החרמון 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
עינחש 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
שממית החרמון 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
נחושית נחשונית 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
עינחש 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
לטאה ירוקה 14 ביוני, 2022 עידו שקד
מניפנית גלילית 14 ביוני, 2022 עידו שקד
שלוון קולר 14 ביוני, 2022 עידו שקד
עינחש 14 ביוני, 2022 עידו שקד
חרדון מצוי 14 ביוני, 2022 עידו שקד
חומט פסים 14 ביוני, 2022 עידו שקד
צב-יבשה מצוי 14 ביוני, 2022 עידו שקד
חומט גמד 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
שחור-ראש 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
מניפנית גלילית 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
עינחש 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חומט פסים 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
צב-יבשה מצוי 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
חרדון מצוי 14 ביוני, 2022 עידו שקד
החרמון
צב-יבשה מצוי 22 במאי, 2022 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
צב-יבשה מצוי 24 באפריל, 2022 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
צב-יבשה מצוי 24 באפריל, 2022 עידו שקד
חומט מנומר 23 באפריל, 2022 עידו שקד
חצור
זעמן שחור 25 בספטמבר, 2021 עידו שקד
צפרדע נחלים 6 ביולי, 2021 עידו שקד
קרפדה ירוקה 6 ביולי, 2021 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
צב רך 23 ביוני, 2021 עידו שקד
החולה
זעמן שחור 12 ביוני, 2021 עידו שקד
החולה
זעמן שחור 11 ביוני, 2021 עידו שקד
צב רך 23 במאי, 2021 עידו שקד
החולה
זעמן שחור 20 באפריל, 2021 עידו שקד
צב רך 3 באפריל, 2021 עידו שקד
החולה
זעמן שחור 30 במרץ, 2021 עידו שקד
זעמן מטבעות 22 במרץ, 2021 עידו שקד
החולה
צפרדע נחלים 6 במרץ, 2021 עידו שקד
החולה
לתצפית יש תמונות 1
צב-יבשה מצוי 9 בפברואר, 2021 עידו שקד
הר אביטל והר בנטל
לתצפית יש תמונות 2
צב-יבשה מצוי 9 בפברואר, 2021 עידו שקד
הר אביטל והר בנטל
תלום-קשקשים מצוי 6 בפברואר, 2021 עידו שקד
חצור
צפע מצוי 20 בינואר, 2021 עידו שקד
חצור
צפרדע נחלים 7 בינואר, 2021 עידו שקד
חצור
חרדון מצוי 12 בדצמבר, 2020 עידו שקד
יהודיה – אתר ברכת המשושים
מניפנית גלילית 12 בדצמבר, 2020 עידו שקד
יהודיה – אתר ברכת המשושים
זעמן מטבעות 29 בנובמבר, 2020 עידו שקד
חצור
קרפדה ירוקה 18 בנובמבר, 2020 עידו שקד
קרפדה ירוקה 29 באוקטובר, 2020 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 3
צפע מצוי 23 באוקטובר, 2020 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
קרפדה ירוקה 21 באוקטובר, 2020 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 1
צפע מצוי 21 באוקטובר, 2020 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 2
קרפדה ירוקה 4 באוקטובר, 2020 עידו שקד
תלום-קשקשים מצוי 19 בספטמבר, 2020 עידו שקד
זעמן מטבעות 19 בספטמבר, 2020 עידו שקד
זעמן שחור 19 בספטמבר, 2020 עידו שקד
לתצפית יש תמונות 2
זעמן מטבעות 17 בספטמבר, 2020 עידו שקד