מעבר לתוכן העמוד

פרויקט הערכת סיכון למיני העופות בישראל

עופות הבר של ישראל הולכים ומתמעטים. כאן תוכלו ללמוד אילו מיני עופות עלולים להיעלם מנופי ארצנו אם לא נפעל במהירות ובנחישות להגן עליהם. האם יש קבוצות של עופות שהן רגישות יותר מאחרות? האם ישנם אזורים בארץ שבהם חיים מינים רבים הנמצאים בסכנת הכחדה? אילו בתי גידול הם החשובים ביותר למגוון המינים שלנו? כל מין של עוף הוא סיפור, סיפור שיש לנו חלק בו.

מספר מינים לפי רמת סיכון אזורית

רמת סיכון מספר המינים