צמחים פולשים בישראל

דיווחי תצפית אחרונים

שם המין תאריך צופה סוג מקום
קייצת מסולסלת
לפני שבוע 1 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
לפני שבוע 1 מימי רון
סולנום זיתני
לפני שבוע 1 מימי רון
שיטה כחלחלה
לפני שבוע 1 מימי רון
סולנום זיתני
לפני שבוע 1 מימי רון
אזדרכת מצויה
לפני שבוע 1 מימי רון
קיקיון מצוי
לפני שבוע 1 מימי רון
איקליפטוס המקור
לפני שבוע 1 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
לפני שבוע 1 מימי רון
לכיד הנחלים
לפני שבוע 1 מימי רון
הצג עוד