צמחים פולשים בישראל

המידע שבאתר מבוסס על המהדורה השנייה של הספר " צמחים הפולשים בישראל" מאת ד"ר ז'אן-מארק דופור-דרור, ומטרתו להביא את המידע המדויק והמעודכן ביותר בנושא צמחים פולשים בישראל.
אודות הספר והאתרמידע מקצועירשימת המינים

דיווחי תצפית אחרונים

שם המין תאריך צופה סוג מקום
קייצת מסולסלת
21 ביוני, 2022 מימי רון
זיף-נוצה חבוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
שיטה כחלחלה
21 ביוני, 2022 מימי רון
סולנום זיתני
21 ביוני, 2022 מימי רון
אזדרכת מצויה
21 ביוני, 2022 מימי רון
קיקיון מצוי
21 ביוני, 2022 מימי רון
איקליפטוס המקור
21 ביוני, 2022 מימי רון
פלפלון דמוי-אלה
21 ביוני, 2022 מימי רון
לכיד הנחלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
הצג עוד