אודות

אודות הפרויקט

The Israeli Red List of Breeding Aves aims to assess the status of wild breeding species throughout Israel. This work is based on the best, up-to-date information including the scientific assessment of tens of aves experts that took part in data collection and input of their expert opinion regarding species populations. The red list is a joint effort of the Society for the Protection of Nature in Israel and the Israel Nature and Parks Authority to determine the risk of extinction for our breeding aves species and to suggest actions required to prevent their disappearance.

The current edition of the Red List (2017) is a substantial update for the aves section of the Red Book for Vertebrates (2002), which was the first published in Israel. This update is important due to the rapid changes observed in recent years in species distribution, habitats and threats. Assessing the risks for aves species is based on criteria and guidelines defined by the IUCN, with necessary adjustments for the specific conditions prevalent in Israel.

חוות דעת של צפרים מומחים

Assessing the threat status of breeding aves species was made possible by the volunteer work of expert birders that input their data into our database and then reviewed the results of the red list.

ציטוט מומלץ

מירוז א, וין ג, לבינגר ז, שטייניץ ע, הצופה א, חביב א, פרלמן י, אלון ד, לידר נ. 2017. הספר האדום של העופות בישראל. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. https://redlist.parks.org.il/aves/ [אוחזר: 26/11/2022];

ניהול הפרויקט

דן אלון, החברה להגנת הטבע, ד"ר נעם לידר, רשות הטבע והגנים.

עורכי הספר

אסף מירוז, גל וין, זאב לבינג'ר, ד"ר עופר שטייניץ.

וועדה מקצועית

דן אלון, ד"ר נעם לידר, אוהד הצופה, יואב פרלמן ועורכי הספר.

צפרים מומחים

אדר מנחם, אלון דן, ארצי יפעת, בזר ירון, בלבן עמיר, בן-דב אמיר, גורן מידד, גרניט ברק, דקס יובל, הצופה אוהד, וייס נעם, חביב אלי, חדד עזרא, ישראלי נדב, כיאט יוסף, כסלו ליאור, לבינג'ר זאב, מירוז אסף, סגלי רעי, פרידמן גלעד, פרלמן יואב, צורים עדו, קאהן טוביה, רינות אבנר, שוחט אייל, שמשון איתי, שני איתי.

ביקורת עמיתים

פרופ' יורם יום-טוב, ד"ר עוזי פז, ד"ר ניר ספיר וד"ר רועי דור ערכו ביקורת על תהליך העבודה והשיטות שיושמו לקביעת מעמד המינים.