מעבר לתוכן העמוד

אודות

אודות הפרויקט

הספר האדום של העופות בישראל נועד להעריך את מצבם של מיני עופות הבר המקננים ברחבי הארץ. כתיבתו מבוססת על מיטב הידע והשיפוט המדעי של עשרות צפרים מומחים שנטלו חלק באיסוף הנתונים ובכתיבת חוות-דעת על אוכלוסיות המינים. הספר הוא פרויקט משותף של החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים ותפקידו העיקרי הוא להגדיר את המינים הנמצאים בסכנת הכחדה ולהצביע על הפעולות הנדרשות כדי למנוע את היעלמותם מנופי הארץ.

המהדורה הנוכחית של הספר (2017), מהווה עדכון לפרק העופות בספר האדום של החולייתנים (2002), שהיה הספר האדום הראשון שיצא לאור בישראל. לעדכון הספר נודעת חשיבות רבה בשל השינויים המהירים הנצפים בשנים האחרונות בתפוצתם של המינים, כמו גם במקומות חיותם ובאיומים הנשקפים להם. הערכת מצבם של מיני העופות מבוססת על קריטריונים והנחיות שנוסחו על-ידי הארגון העולמי לשמירת טבע (IUCN), ועל התאמות של הנחיות אלה לתנאים הייחודיים של ישראל.

חוות דעת של צפרים מומחים

ביצוע הערכות סיכון למיני העופות התאפשרה בזכות עבודתם של צפרים מנוסים, שהזינו נתונים למערכת ממוחשבת ובסיום התהליך חיוו את דעתם לגבי הסטאטוסים האדומים שהתקבלו.

ציטוט מומלץ

מירוז א, וין ג, לבינגר ז, שטייניץ ע, הצופה א, חביב א, פרלמן י, אלון ד, לידר נ. 2017. הספר האדום של העופות בישראל. החברה להגנת הטבע ורשות הטבע והגנים. https://redlist.parks.org.il/aves/ [אוחזר: 23/05/2024];

דן אלון, החברה להגנת הטבע, ד"ר נעם לידר, רשות הטבע והגנים.

אסף מירוז, גל וין, זאב לבינג'ר, ד"ר עופר שטייניץ.

דן אלון, ד"ר נעם לידר, אוהד הצופה, יואב פרלמן ועורכי הספר.

אדר מנחם, אלון דן, ארצי יפעת, בזר ירון, בלבן עמיר, בן-דב אמיר, גורן מידד, גרניט ברק, דקס יובל, הצופה אוהד, וייס נעם, חביב אלי, חדד עזרא, ישראלי נדב, כיאט יוסף, כסלו ליאור, לבינג'ר זאב, מירוז אסף, סגלי רעי, פרידמן גלעד, פרלמן יואב, צורים עדו, קאהן טוביה, רינות אבנר, שוחט אייל, שמשון איתי, שני איתי.

פרופ' יורם יום-טוב, ד"ר עוזי פז, ד"ר ניר ספיר וד"ר רועי דור ערכו ביקורת על תהליך העבודה והשיטות שיושמו לקביעת מעמד המינים.