אווז קטן
Anser erythropus

warning לא רלוונטי
NA

אווז זוטר מוגדר כמין בסכנת הכחדה עולמית ("עתידו בסכנה", VU). המין אינו מקנן בישראל ולכן לא בוצעה לגביו הערכת סיכון אזורית.
NA הערכה אזורית נוכחית | הערכת אזורית קודמת | VU הערכה עולמית

סטטוס בארץ מזדמן
סטטוס קינון בארץ לא מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף גדול (מעל 1000 גרם)

אווז קטן ועדין, דומה מאוד לאווז לבן-מצח אך קטן ממנו ובעל צללית גוצית ומוצקה יותר. הראש עגול והמקור קצר. צבעו הכללי חום כהה, לראשו טבעת עין צהובה וכתם לבן סביב המקור ובמצח.

מזדמן נדיר ביותר בחודשי הסתיו והחורף בעמקי הצפון.

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת שרשיר
שרשיר
שרשיר
לא רלוונטי NA
תמונה מאת קרקיר
קרקיר
קרקיר
לא רלוונטי NA
תמונה מאת יאורית
יאורית
יאורית
לא רלוונטי NA
תמונה מאת צולל חלודי
צולל חלודי
צולל חלודי
לא רלוונטי NA