חמריה שחורה
Cercotrichas podobe

warning לא רלוונטי
NA

סטטוס בארץ מקיץ, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן מזדמן
אופי הנדידה מין משוטט (נומאדי)
רצועות זואוגיאוגרפיות סודני
תצורת נוף מישורים ועמקים, מרחב כפרי
תצורות צומח עצייה, שיחייה
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת חכלילית סלעים
חכלילית סלעים
חכלילית סלעים
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת סלעית מדבר
סלעית מדבר
סלעית מדבר
לא בסיכון LC
תמונה מאת סלעית נזירה
סלעית נזירה
סלעית נזירה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת צוקית בודדת
צוקית בודדת
צוקית בודדת
לא בסיכון LC