קאק
Corvus monedula

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: אסף מירוז, עזרא חדד, ליאור כסלו, אייל שוחט, יובל דקס

סטטוס בארץ יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה מין יציב
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי, מרחב כפרי, מרחב עירוני, מצוקים
צפיפות צומח נמוכה \ דלילה \ פתוח, בינונית
מיקום הקן מצוקים, מבנים וחורבות
סוגי מזון אוכלי כל
שיחור מזון על הקרקע
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: אסף מירוז, עזרא חדד, ליאור כסלו, אייל שוחט, יובל דקס

מפת תפוסה נוכחית

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת עורב אפור
עורב אפור
עורב אפור
לא בסיכון LC
תמונה מאת עורב קצר-זנב
עורב קצר-זנב
עורב קצר-זנב
לא בסיכון LC
תמונה מאת עורבני
עורבני
עורבני
לא בסיכון LC
תמונה מאת עורב חום-עורף
עורב חום-עורף
עורב חום-עורף
לא בסיכון LC