אגמיה
Fulica atra

warning לא בסיכון
LC

author name השתתפו: נעם וייס, אסף מירוז, ליאור כסלו, יואב פרלמן, אבנר רינות, רעי סגלי, דן אלון, זאב לבינג'ר, טוביה קאהן, עדו צורים, ברק גרניט, איתי שמשון, יוסף כיאט, יפעת ארצי

בתי גידול בריכות, מאגרים ומקווי מים המוקפים בסבך צמחיה
סטטוס בארץ חורף, יציב
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף גדה סבוכה, בתי גידול לחים, גופי מים מתוקים
תצורות צומח סבך ביצה וגדות נחלים
צפיפות צומח בינונית
מיקום הקן סבך גדה/צמחיה צפה
סוגי מזון אוכלי כל
שיחור מזון במים
גדלי גוף בינוני (500 - 1000 גרם)

  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: נעם וייס, אסף מירוז, ליאור כסלו, יואב פרלמן, אבנר רינות, רעי סגלי, דן אלון, זאב לבינג'ר, טוביה קאהן, עדו צורים, ברק גרניט, איתי שמשון, יוסף כיאט, יפעת ארצי

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת סופית
סופית
סופית
לא בסיכון LC
תמונה מאת רלית
רלית
רלית
לא רלוונטי NA
תמונה מאת פורפיריה כחולה
פורפיריה כחולה
פורפיריה כחולה
לא רלוונטי NA
תמונה מאת ברודית קטנה
ברודית קטנה
ברודית קטנה
חסר מידע DD