עלווית החורף
Phylloscopus collybita

warning עתידו בסכנה
VU (D1)

author name השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות

עלווית החורף מוגדרת כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בשל גודלה המזערי של האוכלוסייה המקננת, המוערכת בפחות מ- 50 פרטים בוגרים, בשילוב התאמה אזורית לכך שהאוכלוסייה המקננת בחרמון היא אוכלוסיית שוליים בקצה גבול התפוצה העולמית של המין. במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) לא הופיעה עלווית החורף, כי היא נתגלתה כמקננת בחרמון רק בקיץ 2013.
VU הערכה אזורית נוכחית | NA הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול חורש ים-תיכוני צפוף
סטטוס בארץ מקיץ, חורף, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד ארוך-טווח
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני, אירנו-טורני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח יער
צפיפות צומח גבוהה
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

ציפור סבך אוכלת חרקים קטנה ועדינה שצבעה הכללי חום-ירקרק. החלקים העליונים חומים כהים, בטנה לבנבנה, רגליה שחורות ולראשה פס גבה צהבהב בהיר, מעל לפס עין כהה.
מבלה את כל עיתותיה בינות לסבך עצים ושיחים וקשה לצפות בה. קריאתה הרמה והשורקנית מגלה את נוכחותה ביער ובחורש.

חולפת וחורפת שכיחה בכל חלקי הארץ ובשנים האחרונות נתגלתה כמקננת במורדות החרמון, באזור של חורש ים-תיכוני מפותח, ברום 1,300 מטר. על פי הערכה, דוגרים בחרמון 20 עד 40 זוגות (ישראלי ופרלמן 2013).

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתפו: ליאור כסלו, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפות קינון

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


שפע יחסי 2010-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר עוףי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת עלווית לבנת-בטן
עלווית לבנת-בטן
עלווית לבנת-בטן
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת עלווית ירוקה
עלווית ירוקה
עלווית ירוקה
חסר מידע DD
תמונה מאת עלווית אפורה
עלווית אפורה
עלווית אפורה
חסר מידע DD
תמונה מאת מיינה מצויה
מיינה מצויה
מיינה מצויה
לא רלוונטי NA