מעבר לתוכן העמוד

בזבוז לבנון
Serinus syriacus

סימן אזהרה עתידו בסכנה
VU (D1)

השתתפו: אסף מירוז, ליאור כסלו, אבנר רינות
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

בזבוז הלבנון מוגדר כמין ש"עתידו בסכנה" (VU) בגלל המספר הקטן של פרטים המקננים בתחומי ישראל (פחות מ- 250). בנוסף, המין מוגדר גם בסכנת הכחדה עולמית (VU). במהדורה הקודמת של הספר האדום (2002) הוגדר בזבוז הלבנון כמין "בסיכון נמוך" (NT). השינוי במעמד המין משקף ירידה בגודל האכלוסייה, כמו גם שינויים בשיטות ההערכה ובהתייחסות לאוכלוסיות שוליים, בקצה גבול תפוצתן העולמית. יצויין שהמין אנדמי לאזורנו וחלקים ניכרים מאוכלוסייתו העולמית מקננים בחרמון וחורפים ברחבי הנגב.
VU הערכה אזורית נוכחית | NT הערכת אזורית קודמת | VU הערכה עולמית

בתי גידול חרמון - יער ספר הררי
סטטוס בארץ מקיץ, חורף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות אלפיני
תצורת נוף הררי
תצורות צומח חורש, שיחייה
צפיפות צומח בינונית, גבוהה
מיקום הקן עצים, שיחים
סוגי מזון צמחי
שיחור מזון על הקרקע, על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון ציד ולכידה, הרס וקיטוע מקומות החיות

ציפור שיר קטנה ממשפחת הפרושיים האנדמית לאזורנו. הזכר ניכר בגוון הצהוב במצח, בגחון ובגב, ובגוון האפור-כחלחל בלחי ובעורף. הנקבה מעט דהויה ומפוספסת יותר.

כ - 100 - 150 זוגות דוגרים בחרמון, בין הגבהים 1,200 - 1,800 מטר (ישראלי ופרלמן 2013). בשנות ה- 1980 הוערכה האוכלוסייה בכ- 180 זוגות (אזוב 1986).
בחורף נצפה במספרים קטנים ביהודה ושומרון, בנגב, בערבה ובהרי אילת.

מאכלס מדרונות הרים טרשיים עם חורש נשירים דליל.

אנדמי לאזורנו. מקנן בהרי הלבנון ומול הלבנון, רכס החרמון והרי אדום. האוכלוסיות נודדות בחורף לאזורים דרומיים יותר, כולל הנגב וחצי האי סיני.
המין מוגדר בסכנת הכחדה עולמית בעיקר בשל ירידות בגודל האוכלוסייה שתועדו בירדן, אך גם בחרמון הישראלי הוא נמצא ככל הנראה בירידה.

בזבוז הלבנון מאויים על ידי עבודות פיתוח המתרחשות בכתף החרמון, כולל פריצת דרכים, הכשרת מסלולי סקי ופיתוח של מתקנים שונים. כמו כן הוא מהווה יעד לאיסוף על ידי ציידי חוחיות ומגדלי ציפורים. בהרי מואב והרי אדום שבירדן נפגע מרעיית יתר ומרצף של שנות בצורת (birdlife 2017).

עד היום לא בוצעו פעולות שימור ייעודיות למין זה.


- END OF DATA

מומלץ לצמצם את עבודות הפיתוח המבוצעות בחרמון ולפקח עליהן בכדי למזער את הפגיעה בבתי הגידול הטבעיים.

  • ישראלי, נ. ופרלמן, י. 2013. סיכום סקר עופות מקננים בחרמון. דו"ח מרכז הצפרות של החברה להגנת הטבע.
  • פז, ע. 1986. עופות. מתוך אלון, ע. (עורך), החי והצומח של ארץ ישראל. כרך 6. הוצאת משרד הביטחון, ישראל.
  • שוחט, א., פרלמן, י., שני, א., עובדיה, ע., ישראלי, נ., פרלמן, ג. ואלון, ד. 2009. טיבוע ציפורים ארוך טווח בחרמון: תמורות בהרכב החברה ובדינאמיקה של אוכלוסיות.
  • עמוד המין ב-Birdlife International
  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
השתתפו: אסף מירוז, ליאור כסלו, אבנר רינות

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
0 0 0 0 0

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
8 12 12 21 19

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

שפע יחסי 1980-1990 לפי צפיפות
מידע חסר ספורדי אתרים מוגבלים צפיפות נמוכה צפיפות גבוהה
5 14 14 17 22

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש תפוסה 1990-2020
מידע חסר אין שינוי עלייה בתפוסה ירידה בתפוסה
6 35 1 9

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.

הפרש שפע יחסי 1990-2020
80 עד 100 50 20 עד 30 אין שינוי -20 עד -30 50- -80 עד -100 מידע חסר
0 4 2 22 12 14 11 16

נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות
ערך IUCN
הגדרת סיכון לפי הספר האדום
() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

בזבוז אירופי
תפוחית מצויה
ורדית סיני
חצוצרן החרמון