סבכי שחור-כיפה
Sylvia atricapilla

warning חסר מידע
DD

author name השתתף: יובל דקס

סבכי שחור-כיפה מוגדר בקטגוריית "מידע חסר" (DD) בגלל שאין בידנו די מידע בכדי להעריך את מצבו של המין בישראל. במהדורה הקודמת של הספר האדום הוגדר הסבכי שחור הכיפה כמין בקטגוריית "מידע חסר" (DD). המין תועד בעבר כמקנן בישראל אך בשני העשורים האחרונים לא נאספו בארץ כל תצפיות קינון.
DD הערכה אזורית נוכחית | DD הערכת אזורית קודמת | LC הערכה עולמית

בתי גידול יער פארק וחורש פתוח, חורש ים-תיכוני צפוף, יער נטע אדם, אזור חקלאי כפרי
סטטוס בארץ מקיץ, חורף, חולף
סטטוס קינון בארץ מקנן
אופי הנדידה נודד קצר-טווח \ נודד חלקי
רצועות זואוגיאוגרפיות ים תיכוני
תצורת נוף הררי, מרחב כפרי
תצורות צומח חקלאות - מטעים, חורש, גינות ופארקים
צפיפות צומח בינונית, גבוהה
מיקום הקן עצים
סוגי מזון חסרי חוליות
שיחור מזון על עצים ושיחים
גדלי גוף קטן (עד 500 גרם)
גורמי סיכון אינם ידועים

  • Shirihai, H., 1996. The Birds of Israel. Academic Press, London.
  • Symes, A. 2013. Species generation lengths. Unpublished, BirdLife International.
author name השתתף: יובל דקס

תפוצה בישראל

המפות המוצגות כאן מספקות מידע ויזואלי על תפוצת הקינון של המין בישראל בעבר ובהווה ואת השינויים בתפוסה ובצפיפות הקינון במהלך תקופת ההשוואה. לקריאה נוספת


הפרש שפע יחסי 1990-2020

ערכי צפיפות הקינון בעשור הנוכחי כפי ששוקללו מחוות הדעת של צפרים ומרישומי תצפיות במאגרי מידע.

שפע יחסי 1980-1990

ערכי צפיפות הקינון מבוססים בעיקר על הספר ציפורי ישראל (Shirihai 1996).

הפרש תפוסה 1990-2020

מפה המבטאת הבדלים בתפוצת הקינון של המין בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה המשוקללת העכשווית. ערך שלילי - המין קינן בעבר במשבצת והוא אינו מקנן בה בהווה, ערך חיובי - המין לא קינן בעבר במשבצת והוא מקנן בה בהווה, אפס - אין שינוי בתפוסה.

הפרש שפע יחסי 1990-2020

מפה המבטאת את השינויים בשפע היחסי של המין בכל אחת ממשבצות תחום התפוצה, בין מפת הקינון של שנות ה- 1980 לבין הערכת הרבייה העכשווית המשוקללת. ערכים שליליים - ירידה בשפע, ערכים חיוביים - עלייה בשפע, אפס - אין שינוי בשפע.


נדירות
פגיעות
אטרקטיביות
אנדמיות
המס' האדום
פריפריאליות

ערך IUCN
הגדרת סיכון

() גלילות
צמידות:
% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת סבכי רונן
סבכי רונן
סבכי רונן
חסר מידע DD
תמונה מאת סבכי מדבר
סבכי מדבר
סבכי מדבר
חסר מידע DD
תמונה מאת סבכי שחור-גרון
סבכי שחור-גרון
סבכי שחור-גרון
חסר מידע DD
תמונה מאת סבכי אפור
סבכי אפור
סבכי אפור
חסר מידע DD