מעבר לתוכן העמוד

ספלול הגליל
Aristolochia billardieri

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

ספלול מחוספס
אלון שסוע
גלית גדולה
יצהרון מכסיף