ספלול הגליל
Aristolochia billardieri

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת ספלול מחוספס
ספלול מחוספס
ספלול מחוספס
תמונה מאת אלון שסוע
אלון שסוע
אלון שסוע
תמונה מאת גלית גדולה
גלית גדולה
גלית גדולה
תמונה מאת יצהרון מכסיף
יצהרון מכסיף
יצהרון מכסיף