תצפיות

נמצאו 41269 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
כדורן ענף
אתמול דר בן-נתן
סמר קרקפתי
אתמול דר בן-נתן
סמר מרצעני
אתמול מימי רון
סמר קרקפתי
אתמול דר בן-נתן
סגינה חופית
אתמול דר בן-נתן
עדן חד-שנתי
אתמול דר בן-נתן
ערבז החוף
אתמול דר בן-נתן
היפוכריס קירח
אתמול דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 5
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל היעדר
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל
קיטה סוככנית
אתמול דר בן-נתן
כף-עוף מנוצה
אתמול דר בן-נתן
סמר קרקפתי
אתמול דר בן-נתן
אגמון נטוי
אתמול דר בן-נתן
אלטין עקום-זרעים
אתמול דר בן-נתן
מרוות איג
אתמול מרב לבל
לתצפית יש תמונות 1
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל
אלקנת הגליל
אתמול מרב לבל
טופח חד-שנתי
אתמול מימי רון
ורוניקה עדינה
אתמול דר בן-נתן
ורוניקה עדינה
אתמול דר בן-נתן
בקיית יזרעאל
אתמול מרב לבל
אלטין עקום-זרעים
אתמול דר בן-נתן
ורוניקה עדינה
אתמול דר בן-נתן
בקיה עדינה
לפני יום 1 מימי רון
לתצפית יש תמונות 5
נהרונית קרומית
לפני יום 1 מימי רון
לתצפית יש תמונות 3
לוענית יריחו
לפני יום 1 מימי רון
לתצפית יש תמונות 1
מרווה מרושתת
לפני 2 ימים מרב לבל
אירוס הדור קדש
לתצפית יש תמונות 1
מרווה מרושתת
לפני 2 ימים מרב לבל
אירוס הדור קדש
לתצפית יש תמונות 3
מרווה מרושתת
לפני 2 ימים מרב לבל
אירוס הדור קדש
לתצפית יש תמונות 1
שושן צחור
לפני 2 ימים מרגרטה וולצ'ק
הר הכרמל
בוצין אפקי
לפני 2 ימים מרגרטה וולצ'ק
הר הכרמל
לתצפית יש תמונות 1
בוצין אפקי
לפני 2 ימים מרגרטה וולצ'ק
הר הכרמל
פרע ריחני
לפני 3 ימים דר בן-נתן
פשתנית קטנת-פרחים
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
עקר שעיר
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
ארביס אוזני
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
רקפת יוונית
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
רושליה דו-זרעית
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
גרגרנית חד-פרחית
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
ספלול מחוספס
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
ארביס קווקזי
לפני 3 ימים דר בן-נתן
החרמון
מפריק נפוח
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בקיית הבזלת
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
עדן חד-שנתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בוציץ סוככני
לפני 4 ימים דר בן-נתן
צלע-שור בואסיה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זנב-עכבר פעוט
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בשנית עדינה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
דמסון רב-זרעים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זנב-עכבר פעוט
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
צלע-שור בואסיה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
ניסנית נאה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
תודרנית לבנה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
זנב-שועל ביצתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
טופח עדשתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
עדן חד-שנתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
טופח עדשתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
בריכות חורף
זנב-עכבר פעוט
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
טובענית קטומה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
אלטין עקום-זרעים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
אנטינוריית האיים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
טובענית העוקצים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
עדן חד-שנתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
חודיים מנוצים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
בוציץ סוככני
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
נחלית השלוחות
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
דמסון רב-זרעים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
נורית חיקית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
נורית עגולת-עלים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
עדן חד-שנתי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
יינית בינונית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
טופח חכלילי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נחלית השלוחות
לפני 4 ימים דר בן-נתן
יינית בינונית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זנב-עכבר פעוט
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זנב-עכבר פעוט
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נחלית השלוחות
לפני 4 ימים דר בן-נתן
זון פרסי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נורית עגולת-עלים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
דמסון רב-זרעים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
נורית חיקית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
אנטינוריית האיים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
חרחבינה טובענית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
מסיל עסניה
אנטינוריית האיים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
שנית רחבת-עלים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
שנית רחבת-עלים
לפני 4 ימים דר בן-נתן
קרסולת השלולית
לפני 4 ימים דר בן-נתן
דמסון רב-זרעים
לפני 4 ימים דר בן-נתן