תצפיות

נמצאו 41719 תצפיות
שם המין תאריך צופה סוג מקום
קוצן גיירדו
לפני 4 ימים דר בן-נתן היעדר נחל חרמון
ורוניקת החולה
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נחל חרמון
ורד צידוני
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נחל חרמון
קוצן גיירדו
לפני 4 ימים דר בן-נתן היעדר נחל חרמון
קוצן גיירדו
לפני 4 ימים דר בן-נתן היעדר נחל חרמון
דולב מזרחי
לפני 4 ימים דר בן-נתן
נחל חרמון
קוצן גיירדו
14 בספטמבר, 2022 בר שמש היעדר
אירוס ענף
14 בספטמבר, 2022 בר שמש
עין אל תינה ואל פג'ר
גומא הירקון
14 בספטמבר, 2022 בר שמש
עין אל תינה ואל פג'ר
שבטבט ענף
7 ביולי, 2022 דר בן-נתן
כשות גס
6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
מורדות רכס הרי נפתלי
נופר צהוב
6 ביולי, 2022 בר שמש
ספלילה מצויה
6 ביולי, 2022 בר שמש
נורית ארסית
6 ביולי, 2022 בר שמש
ורוניקת החולה
6 ביולי, 2022 בר שמש
נורית ארסית
6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
ורוניקת החולה
6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
ספלילה מצויה
6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
אשבל ארך-שיבולת
6 ביולי, 2022 דר בן-נתן
גומא הפפירוס
6 ביולי, 2022 בר שמש
אשבל ארך-שיבולת
6 ביולי, 2022 בר שמש
עין בדולח
בוצין הגליל
6 ביולי, 2022 בר שמש
תל מלחה
גפן היערות
6 ביולי, 2022 בר שמש
נחל עינן
לתצפית יש תמונות 3
דק-זנב נימי
21 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים
21 ביוני, 2022 מימי רון
אגמון החוף
21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים
21 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
21 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
אוכם חד-ביתי
21 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
מניפות צאלים-חבר
סוף צר-עלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
גומא שופע
20 ביוני, 2022 מימי רון
סם-כלב מזרחי
20 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
חלבלוב קטן-פרי
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
יצהרון מכסיף
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
סם-כלב מזרחי
20 ביוני, 2022 מימי רון
עין נמפית
עטיינית פקטורי
20 ביוני, 2022 מימי רון
מלחית הבורית
20 ביוני, 2022 מימי רון
עטיינית פקטורי
20 ביוני, 2022 מימי רון
שוש קירח
20 ביוני, 2022 מימי רון
סמר מרצעני
20 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים
20 ביוני, 2022 מימי רון היעדר
סוף צר-עלים
20 ביוני, 2022 מימי רון
לפופית החיצים
20 ביוני, 2022 מימי רון
כדורן ענף
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נענע המים
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
כדורן ענף
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
שלהבית צהובת-עלים
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
עוזרר אדום
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
שלהבית צהובת-עלים
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
געדת הביצות
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
ליסימכיה מסופקת
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
געדת הביצות
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
געדת הביצות
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נענע המים
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 2
בוצין הבשן
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
נענע המים
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
נורית ארסית
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
ליסימכיה מסופקת
15 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 2
אליאריה שומית
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 2
עוזרר אדום
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
שלהבית צהובת-עלים
15 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לשישית מקומטת
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
בוציץ סוככני
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לשישית מקומטת
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
מרוות הפטל
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
אלטין עקום-זרעים
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
שלהבית צהובת-עלים
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
עוזרר אדום
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
כשות גס
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 3
חלבלוב עב-זרע
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 3
בוצין הבשן
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
סמר קרקפתי
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
בוצין הבשן
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
בוציץ סוככני
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
שלהבית צהובת-עלים
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
סוף צר-עלים
14 ביוני, 2022 מימי רון
אלטין עקום-זרעים
14 ביוני, 2022 דר בן-נתן
לתצפית יש תמונות 1
מורית קלוטה
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
כשות גס
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
החרמון
קורידלית הסלעים
14 ביוני, 2022 גל וין
החרמון
לתצפית יש תמונות 1
פרע מחוספס
14 ביוני, 2022 מרגרטה וולצ'ק
סוף צר-עלים
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לתצפית יש תמונות 1
לפופית החיצים
13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
מכבד הביצות
13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
חלבלוב קטן-פרי
13 ביוני, 2022 מימי רון
סוף צר-עלים
13 ביוני, 2022 מימי רון
לוענית יריחו
13 ביוני, 2022 דר בן-נתן
הירקון (אפק – ראש העין)
חלבלוב קטן-פרי
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
לתצפית יש תמונות 1
חלבלוב קטן-פרי
13 ביוני, 2022 מימי רון
כרי נעמן
נסמנית קיפחת
13 ביוני, 2022 דר בן-נתן
הירקון
נופר צהוב
13 ביוני, 2022 דר בן-נתן
הירקון
מכבד הביצות
13 ביוני, 2022 דר בן-נתן
הירקון
לתצפית יש תמונות 3
חלבלוב קטן-פרי
13 ביוני, 2022 מימי רון
סמר מרצעני
13 ביוני, 2022 מימי רון
לתצפית יש תמונות 2
עפעפית עגולת-עלים
13 ביוני, 2022 מימי רון
עין אפק
לתצפית יש תמונות 1
לוטוס
13 ביוני, 2022 מימי רון
עין אפק