מעבר לתוכן העמוד

גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה

גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה

גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה באתרי רשות הטבע והגנים

החל משנת 2007 הוקמו בכמה מאתרי הרשות גני מקלט שמטרתם לשמר ולהציג לקהל את המינים הנדירים הגדלים באיזור, וכמו כן להוות מקור לזרעים ולשתילים להשבות לטבע, לשיקום בתי גידול ולאיכלוסם. בחלק מהגנים הנמצאים בתוך שמורת טבע, הצמחים הנדירים הושבו אל שטח השמורה עצמה, כחלק מתוכניות שיקום נרחבות יותר (ראה עין גדי, החולה ועין אפק). 

לגני מקלט תפקיד חשוב הן בחינוך והסברה לציבור הרחב על מינים בסכנת הכחדה, והן כמאגר גנטי של מינים אלו לצורכי השבות. בנוסף לגנים בוטנים המגדלים חלק מהמינים בסכנת הכחדה ולכן מהווים גם גני מקלט ורבייה, רשות הטבע והגנים רואה לנכון לשמר מינים בסכנת הכחדה באתרי הרשות ברחבי הארץ.

חשוב לציין כי בגני המקלט נשמרים גם מינים נדירים שלא נכללו בספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה ולרוב מוצגים גם מינים המאפיינים את בתי הגידול אותם הם מייצגים.

צילום: עוז ריטנר; צולם בגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב בקייטנת קמפוס טבע
חינוך הדור הבא של שומרי-הטבע

גן-מקלט ציפורי

גן-מקלט ציפורי: רקע

גן המקלט בגן הלאומי ציפורי הוקם בשנת 2014 ומטרתו לשמר ולהציג לציבור את הצמחייה האופיינית לבקעת בית נטופה. הגן כולל מספר בתי גידול שונים: בית גידול לח, איזור הצפה, שדות חקלאים, אדמות כבדות, בוסתן וגן סחלבים. 

הוקמה חממה בגן לגידול צמחי הגן וכמקור ריבוי לצמחים אדומים לפרוייקטים שונים של השבת צמחים באיזור.

בגן גדלים גם מינים אדומים הגדלים באדמות כבדות אך לא גדלים בבקעת בית נטופה, מתוך הבנת חשיבות מינים אלו וסכנת העלמותם בעקבות מעבר לגידול בשיטות חקלאות מודרניות.

צילום: מרב לבל
הכניסה לגן-המקלט

גן מקלט ציפורי: בית גידול של שדות בעיבוד מסורתי

לצמחי הבר הגדלים בשדות מערכת שורשים עמוקה ומסועפת. הצמחים שלהם כושר תחרותי, נהנים מתוספת דשנים ומים. הזרעים דומים לזרעי צמחי התרבות והחפיפה במועד ההבשלה איתם וכושר ריבוי רב, תורמים לשרידותם. חלק מהצמחים מנצלים את שולי השדות הצרים וגדלים בגלי סיקול האבנים.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: טופח דביק בבית-גידול של שדות בעיבוד מסורתי
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בית-גידול של שדות בעיבוד מסורתי

גן מקלט ציפורי: בית גידול של אדמות כבדות מוצפות

בבית הגידול המוצף נמצא צמחים המאפיינים אזורים של בקעת בית נטופה המוצפים בחורף. צמחים אלו מופיעים במספרים גדולים מיד לאחר סיום ההצפה.  כמו לוענית היריחו שהוא צמח זקוף ובעל פרחים בצבע אדמדם והמיאגרון האזון המצליב הצהוב שזרעיו מסוגלים להישמר תקופה ארוכה ולנבוט לאחר ההצפה.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בית-גידול של אדמות כבדות מוצפות

גן מקלט ציפורי: בית גידול לח

כאן ניתן לצפות בצמחי נחלים, מעינות ותעלות, מאזור הבקעה והנחלים יפתחאל וציפורי. צמחי המים מושפעים מכמות החמצן במים, מידת חדירותו של האור, טיב המים, הטמפרטורה והרכב התשתית. הם מתחלקים לצמחים מזדקרים, צפים וטבולים וצומחים בחיגור אופייני בגדות הנחל וסביב המעיינות.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בריכת צמחית המים

גן מקלט ציפורי: בית גידול של אדמות כבדות

אדמה כבדה היא בעלת כושר חלחול נמוך, סופחת מים ונאטמת בשל אופייה החרסיתי, מוצפת בחורף ומתייבשת בקיץ. צמחי האדמות הכבדות נפגעו קשות בשנים האחרונות, בשל מעבר מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית, בעקבות עיבוד מכני עמוק ובשל תשתיות ופיתוח של כבישים וישובים.

גן מקלט ציפורי: בוסתן

בשולי בקעת בית נטופה נטועים בוסתנים שבהם עצי פרי כמו זית, רימון, פיקוס התאנה, ושקד. בין העצים ניתן למצוא צמחים נדירים, ששורדים בעיבוד המסורתי בבוסתנים. בחלקה זו ניתן לראות מינים כמו: שום הגלגל, דבקה זנובה  ובן חיטה קטוע.

גן-מקלט ציפורי: מינים שנקלטו


גן-מקלט ציפורי: מינים מתוכננים לקליטה


לשישית מקומטת
געדה זעירת-פרחים
אמניה מצרית
סחלב הביצות

גן-מקלט עין-אפק

גן-מקלט עין-אפק: רקע

גן המקלט בשמורת עין אפק הוקם בשנת 2007 בסיוע תקציבי מהקרן לשמירת טבע. הגן הוקם במטרה לשמר ולהציג לציבור הרחב את צמחיית איזור הנעמן ועמק עכו. הגן כולל מספר בתי גידול שונים: שקע חולי, בית גידול לח, בית גידול כורכרי, ואיזור צמחי מלחה. 

בעקבות עבודות בינוי ופיתוח באיזור מלחת הנעמן, נאספו צמחי מלחה רבים לגן המקלט. בגן הוקמה חממה המשמשת לריבוי צמחים לגן ולצורך השבות בשמורה. בנוסף גדלים במיכלים גדולים מספר צמחי מים אדומים להשבה בשמורה.

צילום: יפתח סיני
גן-מקלט עין-אפק: מלחה
צילום: מרב לבל
גן-מקלט עין-אפק: בריכת הנימפאות

גן-מקלט עין-אפק: רשימת מינים שנקלטו


סם-כלב מזרחי
אלמוות ארץ-ישראלי
ציפורנית חופית
ציפורנית זעירה
אוכם חופי
שרשר רב-שנתי
חוחן קרדני
נעצוצית סבוכה
אסתר הביצות
לפופית החיצים
מחרוזת קשתית
חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב שרוע
לוטוס קירח
דק-זנב נימי
כף-חתול שרועה
תלת-חוד מבריק
גלדן מוארך
אירוס הביצות
אזוביון דגול
געדת הביצות
נימפאה תכולה
לחך הודי
עדעד הגליל
ארכובית החוף
בת-ארכובית צמירה
נורית נימית
ורד צידוני
בוצין בירותי
לוענית יריחו
כדורן ענף
חרחבינה חופית
דרכמונית סורית
מכבד הביצות
כריך שעירגן-מקלט שמורת-החולה

גן-מקלט שמורת-החולה: רקע

הגן הבוטני בשמורת החולה הוקם במטרה להחזיר, לשקם ולשמר את הצמחייה היחודית שהיתה בביצת החולה בעבר.  בין צמחי המים הרבים ניתן למצוא גם צמחים נדירים וצמחים שנכחדו מהחולה. גן המקלט הועתק אל בריכה חדשה בכניסה לשמורה, מינים נוספים בסכנת הכחדה מגודלים בגינת הקופה. 

בפרוייקט לשיקום שטח של כ-400 דונם בשמורת החולה נשתלו צמחי מים, צמחי גדות ועצים. מתוכם 10 מינים בסכנת הכחדה.

צילום: מרב לבל
גן-מקלט שמורת-החולה: תמונה 2
צילום: מרב לבל

גן-מקלט שמורת-החולה: מינים שנקלטו בהצלחה


חלקת מקלט חוות-השומר

חלקת מקלט חוות-השומר: רקע

בשנת 2013 הוקם גן מקלט קטן, באתר ארכיאולוגי הצמוד לבסיס הצבאי חוות השומר. מטרת הגן היא גידול ושמירה על מינים 'אדומים' הגדלים בקרקעות כבדות. האתר מאומץ ע"י החיילים והמפקדים שמבצעים באתר עבודות שתילה, עישוב, השקייה וכו', בהנחיית מדריכה מטעם הרשות, שמלווה את החיילים בסדרת הדרכות לאורך השנה. בשנת 2014 נתמכה הפעילות בגן על ידי קרן דוכיפת "צבא הגנה לטבע". 

גן-מקלט חוות-השומר: מינים שנקלטו בהצלחה


בקיית יזרעאל
אירוס הביצות
מרוות איג
שלהבית הגלגל
זמזומית ורבורג
פשתנית משולשת

גן-מקלט חוות-השומר: מינים מתוכננים לקליטה


סומקן ענקי
מלפפון משולש
טופח דביק
קדד הקרקפות
געדה זעירת-פרחים
נץ-חלב חום
שום הגלגל

גן-מקלט נבי-סמואל

גן-מקלט נבי-סמואל: רקע

בנבי סמואל הוקם בשנת 2016 גן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה של הרי ירושלים, יהודה ושומרון, בעזרת קרן  "ציוני דרך" ובשיתוף פעולה עם הגן הבוטני האוניברסיטאי- גבעת רם, הגן הבוטני בהר הצופים ובנק הגנים במכון וולקני.

בשטח  הפארק נבי סמואל גדלים חמישה מיני צמחים בסכנת הכחדה, ביניהם איריס הסרגל הפורח בחורף. בנוסף למינים אלו, ישנם עוד כ-50 מינים בסכנת הכחדה הגדלים באיזורים ההרריים של יהודה ושומרון.

מטרות הגן הן שמירה על צמחים בסכנת הכחדה מאיזור יהודה ושומרון, חינוך והסברה לציבור המבקרים על חשיבות שמירת הצומח. 

החלקות בגן  מייצגות מספר בתי גידול שונים: בתה ים-תיכונית, בתת ספר (ומדרונות סלעיים), שדות בעיבוד מסורתי. חלקה נוספת הוקדשה לצמחי תבלין, צמחי מרפא וצמחי מאכל.

גן-מקלט נבי-סמואל: מינים שנקלטו


גן-מקלט נבי-סמואל: מינים מתוכננים לקליטה עתידית


דוגון ירושלמי
אירוס שחום
רומולאה זעירה
צתרה מדברית
נץ-חלב הרודיאני

גן-מקלט חי-רמון

גן-מקלט חי-רמון: רקע

בחי-רמון הוקם בשנת 1989 גן לצמחיית המכתש והר הנגב. מטרת הגן היתה להכיר ולהנגיש לציבור הרחב את הצמחייה המקומית. הגן לא שימש כגן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה, אלא דווקא הציג את הצמחים המאפיינים את בתי הגידול השונים באיזור.

בשנת 2015 הוחלט ע"י מחוז דרום להתחיל בתהליך לשיקום הגן, כולל הקמת מערכת השקייה חדשה, שתילה של צמחים ש"נעלמו" מן הגן, שיקום השילוט בגן והוספת צמחים נדירים בסכנת הכחדה. המטרה בשיקום הגן היא הפיכתו לגן מקלט אטרקטיבי, שיציג לציבור את הצמחייה האופיינית, אך בנוסף ישמר את המינים הנדירים הגדלים רק בהר הנגב.

צילום: מרב לבל
גן-מקלט חי-רמון: תמונות
צילום: מרב לבל
גן-מקלט חי-רמון: תמונות

גן-מקלט חי-רמון: מינים שנקלטו


בן-חרצית גזור
אזובית רמון
ריבס המדבר

גן-מקלט חי-רמון: מינים לקליטה עתידיתצלף רמון
סתוונית רמון
פיגמית הסלע
כלך דנין
כלך דו-דורי

חלקת מקלט נחל-תנינים

חלקת מקלט נחל-תנינים: רקע

בשנת 2015 הוחלט להקים ערוגת מקלט לצמחי בתי-גידול לחים במישור החוף. בתי-גידול לחים נמנים על שלושת בתי-הגידול המאוימים ביותר ולכן חשיבות רבה לשימור הצמחים הנמצאים בבית גידול זה.
בבריכת מים בנחל תנינים הוקמה ערוגה מיוחדת לצמחים בסכנת הכחדה. עתיד להתווסף בית גידול של רכס כורכר.

חלקת מקלט נחל-תנינים: מינים שנקלטו בהצלחה


נרקיס סתווי
אסתר הביצות
מכבד הביצות

חלקת מקלט נחל-תנינים: מינים מתוכננים לקליטה עתידית


סם-כלב מזרחי
לפופית החיצים
כרכום גיירדו חופי
פשתת החוף
לשון-אפעה קטנה

גני-מקלט לאירוס שחום

גני-מקלט לאירוס שחום בגן-לאומי תל באר-שבע ותל ערד

אירוס שחום הינו אירוס היכל מקבוצת האירוסים הגדלים בחגורת ספר המדבר. זהו מין אנדמי לישראל ודרום ירדן, בארץ שמור רק בתל קריות ונמצא בסכנת הכחדה בשל פיתוח העיר באר שבע, עבודות תשתית ופיתוח כבישים ובשל רעיית יתר. אוכלוסיות המין בצפון הנגב מתרכזות בבקעת ערד וליד באר שבע. מחקרים וסקרים גילו הבדלים מורפולוגים וגנוטיפים בין האוכלוסיות של בקעת ערד לאוכלוסיות של איזור באר שבע ולכן עולה החשיבות לשמירה על הטיפוסים שונים בגנים לאומיים שמורים. בשנים 2007-2013 הוקמו גנים לגיבוי של אוכלוסיות מין זה בגן לאומי תל באר שבע וגן לאומי בתל ערד. 


אירוס שחום

חלקת מקלט כוכב-הירדן

חלקת מקלט כוכב-הירדן: רקע

בגן לאומי כוכב הירדן הוקמה בשנת 2008 ערוגה למינים 'אדומים' הגדלים בקרקעות כבדות באיזור. אל הגן הובאו מינים מהאיזור שהוצלו מעבודות תשתית. בגן הוקמה גם חממה לגידול וריבוי הצמחים. בשנת 2019 מתוכנן שיקום והגדלת גן המקלט והחממה.

חלקת מקלט כוכב-הירדן: מינים שנקלטו בהצלחה


אלקנת הגליל
טופח דביק
מרוות איג
שלהבית הגלגל
פואת הצבעים

חלקת מקלט כוכב-הירדן: מינים מתוכננים לקליטה


געדה זעירת-פרחים
שום הגלגל

חלקת מקלט כפר-נחום

חלקת מקלט כפר-נחום: רקע

בגן הלאומי כפר נחום הוקמה בשנת 2014 ערוגה שמטרתה שימור והשבה של מינים 'אדומים' מקומיים אל הכנרת. מינים אלו נאספו אל הגן מאיזורים מאויימים על מנת לשמר את המינים.

חלקת מקלט כפר-נחום: מינים שנקלטו בהצלחה


חלבלוב שעיר
ורוניקת החולה
גומא הפפירוס

חלקת מקלט בגן הלאומי ברעם

חלקת מקלט ברעם: רקע

בחלקת המקלט גדלים צמחים מאזור הר מירון. בין הצמחים ניתן לראות צמחים בסכנת הכחדה כמו אדמונית החורש, חמשן זוחל וטופח הגליל, צמחים נדירים כמו מרווה כחולה וחוחן בלאנש וגיאופיטים מאפיינים כמו חלמונית גדולה וסתוונית בכירה.

צילום: יחיאל פרקש
חלקת מקלט ברעם
צילום: יחיאל פרקש
חלקת ברעם

חלקת מקלט ברעם: מינים שנקלטו בהצלחהטופח הגליל
אדמונית החורש
חמשן זוחל

חלקת מקלט גן לאומי אכזיב

חלקת מקלט גן לאומי אכזיב

בחלקת המקלט גדלים צמחים מאזור חוף הים בגן לאומי אכזיב וסביבתו בבתי הגידול של חול וכורכר: בין הצמחים בחלקה, ניתן לראות צמחים בסכנת הכחדה כמו עדעד הגליל, אזוביון דגול, חרחבינה חופית, מחרוזת קשתית, אלמוות ארץ-ישראלי, לוטוס קרח וחוחן קרדני, צמחים נדירים כמו שיכרון לבן ואהל הגבישים וצמחים מאפייני חוף ים כמו פרגה צהובה.  

צילום: יפתח סיני
חלקת מקלט אכזיב

חלקת מקלט אכזיב: מינים שנקלטו בהצלחהאלמוות ארץ-ישראלי
חוחן קרדני
מחרוזת קשתית
לוטוס קירח
אזוביון דגול
עדעד הגליל
חרחבינה חופית