גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה

גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה

גני-מקלט לצמחים בסכנת הכחדה באתרי רשות הטבע והגנים

החל משנת 2007 הוקמו בכמה מאתרי הרשות גני מקלט שמטרתם לשמר ולהציג לקהל את המינים הנדירים הגדלים באיזור, וכמו כן להוות מקור לזרעים ולשתילים להשבות לטבע, לשיקום בתי גידול ולאיכלוסם. בחלק מהגנים הנמצאים בתוך שמורת טבע, הצמחים הנדירים הושבו אל שטח השמורה עצמה, כחלק מתוכניות שיקום נרחבות יותר (ראה עין גדי, החולה ועין אפק). 

לגני מקלט תפקיד חשוב הן בחינוך והסברה לציבור הרחב על מינים בסכנת הכחדה, והן כמאגר גנטי של מינים אלו לצורכי השבות. בנוסף לגנים בוטנים המגדלים חלק מהמינים בסכנת הכחדה ולכן מהווים גם גני מקלט ורבייה, רשות הטבע והגנים רואה לנכון לשמר מינים בסכנת הכחדה באתרי הרשות ברחבי הארץ.

חשוב לציין כי בגני המקלט נשמרים גם מינים נדירים שלא נכללו בספר האדום לצמחים בסכנת הכחדה ולרוב מוצגים גם מינים המאפיינים את בתי הגידול אותם הם מייצגים.

צילום: עוז ריטנר; צולם בגן הבוטני באוניברסיטת תל אביב בקייטנת קמפוס טבע
חינוך הדור הבא של שומרי-הטבע

גן-מקלט ציפורי

גן-מקלט ציפורי: רקע

גן המקלט בגן הלאומי ציפורי הוקם בשנת 2014 ומטרתו לשמר ולהציג לציבור את הצמחייה האופיינית לבקעת בית נטופה. הגן כולל מספר בתי גידול שונים: בית גידול לח, איזור הצפה, שדות חקלאים, אדמות כבדות, בוסתן וגן סחלבים. 

הוקמה חממה בגן לגידול צמחי הגן וכמקור ריבוי לצמחים אדומים לפרוייקטים שונים של השבת צמחים באיזור.

בגן גדלים גם מינים אדומים הגדלים באדמות כבדות אך לא גדלים בבקעת בית נטופה, מתוך הבנת חשיבות מינים אלו וסכנת העלמותם בעקבות מעבר לגידול בשיטות חקלאות מודרניות.

צילום: מרב לבל
הכניסה לגן-המקלט

גן מקלט ציפורי: בית גידול של שדות בעיבוד מסורתי

לצמחי הבר הגדלים בשדות מערכת שורשים עמוקה ומסועפת. הצמחים שלהם כושר תחרותי, נהנים מתוספת דשנים ומים. הזרעים דומים לזרעי צמחי התרבות והחפיפה במועד ההבשלה איתם וכושר ריבוי רב, תורמים לשרידותם. חלק מהצמחים מנצלים את שולי השדות הצרים וגדלים בגלי סיקול האבנים.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: טופח דביק בבית-גידול של שדות בעיבוד מסורתי
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בית-גידול של שדות בעיבוד מסורתי

גן מקלט ציפורי: בית גידול של אדמות כבדות מוצפות

בבית הגידול המוצף נמצא צמחים המאפיינים אזורים של בקעת בית נטופה המוצפים בחורף. צמחים אלו מופיעים במספרים גדולים מיד לאחר סיום ההצפה.  כמו לוענית היריחו שהוא צמח זקוף ובעל פרחים בצבע אדמדם והמיאגרון האזון המצליב הצהוב שזרעיו מסוגלים להישמר תקופה ארוכה ולנבוט לאחר ההצפה.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בית-גידול של אדמות כבדות מוצפות

גן מקלט ציפורי: בית גידול לח

כאן ניתן לצפות בצמחי נחלים, מעינות ותעלות, מאזור הבקעה והנחלים יפתחאל וציפורי. צמחי המים מושפעים מכמות החמצן במים, מידת חדירותו של האור, טיב המים, הטמפרטורה והרכב התשתית. הם מתחלקים לצמחים מזדקרים, צפים וטבולים וצומחים בחיגור אופייני בגדות הנחל וסביב המעיינות.
צילום: מרב לבל
גן-מקלט ציפורי: בריכת צמחית המים

גן מקלט ציפורי: בית גידול של אדמות כבדות

אדמה כבדה היא בעלת כושר חלחול נמוך, סופחת מים ונאטמת בשל אופייה החרסיתי, מוצפת בחורף ומתייבשת בקיץ. צמחי האדמות הכבדות נפגעו קשות בשנים האחרונות, בשל מעבר מחקלאות מסורתית לחקלאות מודרנית, בעקבות עיבוד מכני עמוק ובשל תשתיות ופיתוח של כבישים וישובים.

גן מקלט ציפורי: בוסתן

בשולי בקעת בית נטופה נטועים בוסתנים שבהם עצי פרי כמו זית, רימון, פיקוס התאנה, ושקד. בין העצים ניתן למצוא צמחים נדירים, ששורדים בעיבוד המסורתי בבוסתנים. בחלקה זו ניתן לראות מינים כמו: שום הגלגל, דבקה זנובה  ובן חיטה קטוע.

גן-מקלט ציפורי: מינים שנקלטו


תמונה מאת זליה מחומשת
זליה מחומשת
זליה מחומשת
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אלקנת הגליל
אלקנת הגליל
אלקנת הגליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת סומקן ענקי
סומקן ענקי
סומקן ענקי
פגיע VU
תמונה מאת בוציץ סוככני
בוציץ סוככני
בוציץ סוככני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
פגיע VU
תמונה מאת מיאגרון אוזני
מיאגרון אוזני
מיאגרון אוזני
פגיע VU
תמונה מאת מלפפון משולש
מלפפון משולש
מלפפון משולש
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת טופח קסיוס
טופח קסיוס
טופח קסיוס
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת טופח דביק
טופח דביק
טופח דביק
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד הקרקפות
קדד הקרקפות
קדד הקרקפות
נכחד EX
תמונה מאת אירוס הביצות
אירוס הביצות
אירוס הביצות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אירוס נצרתי
אירוס נצרתי
אירוס נצרתי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אשבל זהרי
אשבל זהרי
אשבל זהרי
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת געדה קוצנית
געדה קוצנית
געדה קוצנית
פגיע VU
תמונה מאת מרוות איג
מרוות איג
מרוות איג
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
פגיע VU
תמונה מאת זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
פגיע VU
תמונה מאת שום הגלגל
שום הגלגל
שום הגלגל
פגיע VU
תמונה מאת דבקה זנובה
דבקה זנובה
דבקה זנובה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פואת הצבעים
פואת הצבעים
פואת הצבעים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת לוענית יריחו
לוענית יריחו
לוענית יריחו
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פשתנית משולשת
פשתנית משולשת
פשתנית משולשת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מסרק ארץ-ישראלי
מסרק ארץ-ישראלי
מסרק ארץ-ישראלי
פגיע VU
תמונה מאת שלמון סורי
שלמון סורי
שלמון סורי

גן-מקלט ציפורי: מינים מתוכננים לקליטה


תמונה מאת לשישית מקומטת
לשישית מקומטת
לשישית מקומטת
פגיע VU
תמונה מאת געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
פגיע VU
תמונה מאת אמניה מצרית
אמניה מצרית
אמניה מצרית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת סחלב הביצות
סחלב הביצות
סחלב הביצות
סכנת הכחדה EN

גן-מקלט עין-אפק

גן-מקלט עין-אפק: רקע

גן המקלט בשמורת עין אפק הוקם בשנת 2007 בסיוע תקציבי מהקרן לשמירת טבע. הגן הוקם במטרה לשמר ולהציג לציבור הרחב את צמחיית איזור הנעמן ועמק עכו. הגן כולל מספר בתי גידול שונים: שקע חולי, בית גידול לח, בית גידול כורכרי, ואיזור צמחי מלחה. 

בעקבות עבודות בינוי ופיתוח באיזור מלחת הנעמן, נאספו צמחי מלחה רבים לגן המקלט. בגן הוקמה חממה המשמשת לריבוי צמחים לגן ולצורך השבות בשמורה. בנוסף גדלים במיכלים גדולים מספר צמחי מים אדומים להשבה בשמורה.

צילום: יפתח סיני
גן-מקלט עין-אפק: מלחה
צילום: מרב לבל
גן-מקלט עין-אפק: בריכת הנימפאות

גן-מקלט עין-אפק: רשימת מינים שנקלטו


תמונה מאת סם-כלב מזרחי
סם-כלב מזרחי
סם-כלב מזרחי
פגיע VU
תמונה מאת אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
אלמוות ארץ-ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ציפורנית חופית
ציפורנית חופית
ציפורנית חופית
פגיע VU
תמונה מאת ציפורנית זעירה
ציפורנית זעירה
ציפורנית זעירה
פגיע VU
תמונה מאת אוכם חופי
אוכם חופי
אוכם חופי
פגיע VU
תמונה מאת שרשר רב-שנתי
שרשר רב-שנתי
שרשר רב-שנתי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חוחן קרדני
חוחן קרדני
חוחן קרדני
פגיע VU
תמונה מאת נעצוצית סבוכה
נעצוצית סבוכה
נעצוצית סבוכה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אסתר הביצות
אסתר הביצות
אסתר הביצות
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת לפופית החיצים
לפופית החיצים
לפופית החיצים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מחרוזת קשתית
מחרוזת קשתית
מחרוזת קשתית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב קטן-פרי
חלבלוב קטן-פרי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חלבלוב שרוע
חלבלוב שרוע
חלבלוב שרוע
פגיע VU
תמונה מאת לוטוס קירח
לוטוס קירח
לוטוס קירח
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דק-זנב נימי
דק-זנב נימי
דק-זנב נימי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כף-חתול שרועה
כף-חתול שרועה
כף-חתול שרועה
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת תלת-חוד מבריק
תלת-חוד מבריק
תלת-חוד מבריק
פגיע VU
תמונה מאת גלדן מוארך
גלדן מוארך
גלדן מוארך
פגיע VU
תמונה מאת אירוס הביצות
אירוס הביצות
אירוס הביצות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אזוביון דגול
אזוביון דגול
אזוביון דגול
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת געדת הביצות
געדת הביצות
געדת הביצות
פגיע VU
תמונה מאת נימפאה תכולה
נימפאה תכולה
נימפאה תכולה
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת לחך הודי
לחך הודי
לחך הודי
פגיע VU
תמונה מאת עדעד הגליל
עדעד הגליל
עדעד הגליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ארכובית החוף
ארכובית החוף
ארכובית החוף
פגיע VU
תמונה מאת בת-ארכובית צמירה
בת-ארכובית צמירה
בת-ארכובית צמירה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נורית נימית
נורית נימית
נורית נימית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורד צידוני
ורד צידוני
ורד צידוני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בוצין בירותי
בוצין בירותי
בוצין בירותי
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת לוענית יריחו
לוענית יריחו
לוענית יריחו
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כדורן ענף
כדורן ענף
כדורן ענף
פגיע VU
תמונה מאת חרחבינה חופית
חרחבינה חופית
חרחבינה חופית
פגיע VU
תמונה מאת דרכמונית סורית
דרכמונית סורית
דרכמונית סורית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת מכבד הביצות
מכבד הביצות
מכבד הביצות
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת כריך שעיר
כריך שעיר
כריך שעיר
פגיע VUגן-מקלט שמורת-החולה

גן-מקלט שמורת-החולה: רקע

הגן הבוטני בשמורת החולה הוקם במטרה להחזיר, לשקם ולשמר את הצמחייה היחודית שהיתה בביצת החולה בעבר.  בין צמחי המים הרבים ניתן למצוא גם צמחים נדירים וצמחים שנכחדו מהחולה. גן המקלט הועתק אל בריכה חדשה בכניסה לשמורה, מינים נוספים בסכנת הכחדה מגודלים בגינת הקופה. 

בפרוייקט לשיקום שטח של כ-400 דונם בשמורת החולה נשתלו צמחי מים, צמחי גדות ועצים. מתוכם 10 מינים בסכנת הכחדה.

צילום: מרב לבל
גן-מקלט שמורת-החולה: תמונה 2
צילום: מרב לבל

גן-מקלט שמורת-החולה: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
כף-צפרדע לחכית
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת חלביב יווני
חלביב יווני
חלביב יווני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בוציץ סוככני
בוציץ סוככני
בוציץ סוככני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אברנית הנשר
אברנית הנשר
אברנית הנשר
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אירוס ענף
אירוס ענף
אירוס ענף
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אירוס הביצות
אירוס הביצות
אירוס הביצות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אשבל נאה
אשבל נאה
אשבל נאה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת געדת הביצות
געדת הביצות
געדת הביצות
פגיע VU
תמונה מאת נענע המים
נענע המים
נענע המים
פגיע VU
תמונה מאת נופר צהוב
נופר צהוב
נופר צהוב
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת נימפאה לבנה
נימפאה לבנה
נימפאה לבנה
נכחד EX
תמונה מאת סחלב הביצות
סחלב הביצות
סחלב הביצות
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורד צידוני
ורד צידוני
ורד צידוני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כדורן ענף
כדורן ענף
כדורן ענף
פגיע VU
תמונה מאת סרפד החולה
סרפד החולה
סרפד החולה
פגיע VU
תמונה מאת גומא הירקון
גומא הירקון
גומא הירקון
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כריך גומאי
כריך גומאי
כריך גומאי
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט חוות-השומר

חלקת מקלט חוות-השומר: רקע

בשנת 2013 הוקם גן מקלט קטן, באתר ארכיאולוגי הצמוד לבסיס הצבאי חוות השומר. מטרת הגן היא גידול ושמירה על מינים 'אדומים' הגדלים בקרקעות כבדות. האתר מאומץ ע"י החיילים והמפקדים שמבצעים באתר עבודות שתילה, עישוב, השקייה וכו', בהנחיית מדריכה מטעם הרשות, שמלווה את החיילים בסדרת הדרכות לאורך השנה. בשנת 2014 נתמכה הפעילות בגן על ידי קרן דוכיפת "צבא הגנה לטבע". 

גן-מקלט חוות-השומר: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אירוס הביצות
אירוס הביצות
אירוס הביצות
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת מרוות איג
מרוות איג
מרוות איג
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
פגיע VU
תמונה מאת זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
זמזומית ורבורג
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פשתנית משולשת
פשתנית משולשת
פשתנית משולשת
סכנת הכחדה EN

גן-מקלט חוות-השומר: מינים מתוכננים לקליטה


תמונה מאת סומקן ענקי
סומקן ענקי
סומקן ענקי
פגיע VU
תמונה מאת מלפפון משולש
מלפפון משולש
מלפפון משולש
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת טופח דביק
טופח דביק
טופח דביק
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קדד הקרקפות
קדד הקרקפות
קדד הקרקפות
נכחד EX
תמונה מאת געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
פגיע VU
תמונה מאת נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
נץ-חלב חום
פגיע VU
תמונה מאת שום הגלגל
שום הגלגל
שום הגלגל
פגיע VU

גן-מקלט נבי-סמואל

גן-מקלט נבי-סמואל: רקע

בנבי סמואל הוקם בשנת 2016 גן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה של הרי ירושלים, יהודה ושומרון, בעזרת קרן  "ציוני דרך" ובשיתוף פעולה עם הגן הבוטני האוניברסיטאי- גבעת רם, הגן הבוטני בהר הצופים ובנק הגנים במכון וולקני.

בשטח  הפארק נבי סמואל גדלים חמישה מיני צמחים בסכנת הכחדה, ביניהם איריס הסרגל הפורח בחורף. בנוסף למינים אלו, ישנם עוד כ-50 מינים בסכנת הכחדה הגדלים באיזורים ההרריים של יהודה ושומרון.

מטרות הגן הן שמירה על צמחים בסכנת הכחדה מאיזור יהודה ושומרון, חינוך והסברה לציבור המבקרים על חשיבות שמירת הצומח. 

החלקות בגן  מייצגות מספר בתי גידול שונים: בתה ים-תיכונית, בתת ספר (ומדרונות סלעיים), שדות בעיבוד מסורתי. חלקה נוספת הוקדשה לצמחי תבלין, צמחי מרפא וצמחי מאכל.

גן-מקלט נבי-סמואל: מינים שנקלטו


תמונה מאת סומקן ענקי
סומקן ענקי
סומקן ענקי
פגיע VU
תמונה מאת חלוק זהרי
חלוק זהרי
חלוק זהרי
פגיע VU
תמונה מאת בולנתוס דק-גבעול
בולנתוס דק-גבעול
בולנתוס דק-גבעול
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דרדר אשקלון
דרדר אשקלון
דרדר אשקלון
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
דו-כנף ריחנית
פגיע VU
תמונה מאת דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
דו-פרית מכורבלת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת קרן-יעל סורית
קרן-יעל סורית
קרן-יעל סורית
פגיע VU
תמונה מאת קדד קצר-שיבלת
קדד קצר-שיבלת
קדד קצר-שיבלת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
אירוס הסרגל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אבובית עדינה
אבובית עדינה
אבובית עדינה
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אקינוס ריחני
אקינוס ריחני
אקינוס ריחני
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מניפנית גרוזית
מניפנית גרוזית
מניפנית גרוזית
פגיע VU
תמונה מאת מרווה שסועה
מרווה שסועה
מרווה שסועה
פגיע VU
תמונה מאת מרווה רחבת-גביע
מרווה רחבת-גביע
מרווה רחבת-גביע
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת מרוות החפים
מרוות החפים
מרוות החפים
נכחד EX
תמונה מאת שום לבן-קליפות
שום לבן-קליפות
שום לבן-קליפות
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת אנדרוסק חד-שנתי
אנדרוסק חד-שנתי
אנדרוסק חד-שנתי
פגיע VU
תמונה מאת שקד ערבי
שקד ערבי
שקד ערבי
סכנת הכחדה EN

גן-מקלט נבי-סמואל: מינים מתוכננים לקליטה עתידית


תמונה מאת דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
דוגון ירושלמי
פגיע VU
תמונה מאת אירוס שחום
אירוס שחום
אירוס שחום
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת רומולאה זעירה
רומולאה זעירה
רומולאה זעירה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת צתרה מדברית
צתרה מדברית
צתרה מדברית
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת נץ-חלב הרודיאני
נץ-חלב הרודיאני
נץ-חלב הרודיאני
סכנת הכחדה חמורה CR

גן-מקלט חי-רמון

גן-מקלט חי-רמון: רקע

בחי-רמון הוקם בשנת 1989 גן לצמחיית המכתש והר הנגב. מטרת הגן היתה להכיר ולהנגיש לציבור הרחב את הצמחייה המקומית. הגן לא שימש כגן מקלט לצמחים בסכנת הכחדה, אלא דווקא הציג את הצמחים המאפיינים את בתי הגידול השונים באיזור.

בשנת 2015 הוחלט ע"י מחוז דרום להתחיל בתהליך לשיקום הגן, כולל הקמת מערכת השקייה חדשה, שתילה של צמחים ש"נעלמו" מן הגן, שיקום השילוט בגן והוספת צמחים נדירים בסכנת הכחדה. המטרה בשיקום הגן היא הפיכתו לגן מקלט אטרקטיבי, שיציג לציבור את הצמחייה האופיינית, אך בנוסף ישמר את המינים הנדירים הגדלים רק בהר הנגב.

צילום: מרב לבל
גן-מקלט חי-רמון: תמונות
צילום: מרב לבל
גן-מקלט חי-רמון: תמונות

גן-מקלט חי-רמון: מינים שנקלטו


תמונה מאת בן-חרצית גזור
בן-חרצית גזור
בן-חרצית גזור
ללא חשש LC
תמונה מאת אזובית רמון
אזובית רמון
אזובית רמון
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ריבס המדבר
ריבס המדבר
ריבס המדבר
קרוב לסיכון NT

גן-מקלט חי-רמון: מינים לקליטה עתידיתתמונה מאת צלף רמון
צלף רמון
צלף רמון
פגיע VU
תמונה מאת סתוונית רמון
סתוונית רמון
סתוונית רמון
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פיגמית הסלע
פיגמית הסלע
פיגמית הסלע
ללא חשש LC
תמונה מאת כלך דנין
כלך דנין
כלך דנין
פגיע VU
תמונה מאת כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
כלך דו-דורי
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט נחל-תנינים

חלקת מקלט נחל-תנינים: רקע

בשנת 2015 הוחלט להקים ערוגת מקלט לצמחי בתי-גידול לחים במישור החוף. בתי-גידול לחים נמנים על שלושת בתי-הגידול המאוימים ביותר ולכן חשיבות רבה לשימור הצמחים הנמצאים בבית גידול זה.
בבריכת מים בנחל תנינים הוקמה ערוגה מיוחדת לצמחים בסכנת הכחדה. עתיד להתווסף בית גידול של רכס כורכר.

חלקת מקלט נחל-תנינים: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת נרקיס סתווי
נרקיס סתווי
נרקיס סתווי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אסתר הביצות
אסתר הביצות
אסתר הביצות
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מכבד הביצות
מכבד הביצות
מכבד הביצות
קרוב לסיכון NT

חלקת מקלט נחל-תנינים: מינים מתוכננים לקליטה עתידית


תמונה מאת סם-כלב מזרחי
סם-כלב מזרחי
סם-כלב מזרחי
פגיע VU
תמונה מאת לפופית החיצים
לפופית החיצים
לפופית החיצים
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת כרכום גיירדו חופי
כרכום גיירדו חופי
כרכום גיירדו חופי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת פשתת החוף
פשתת החוף
פשתת החוף
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת לשון-אפעה קטנה
לשון-אפעה קטנה
לשון-אפעה קטנה
סכנת הכחדה EN

גני-מקלט לאירוס שחום

גני-מקלט לאירוס שחום בגן-לאומי תל באר-שבע ותל ערד

אירוס שחום הינו אירוס היכל מקבוצת האירוסים הגדלים בחגורת ספר המדבר. זהו מין אנדמי לישראל ודרום ירדן, בארץ שמור רק בתל קריות ונמצא בסכנת הכחדה בשל פיתוח העיר באר שבע, עבודות תשתית ופיתוח כבישים ובשל רעיית יתר. אוכלוסיות המין בצפון הנגב מתרכזות בבקעת ערד וליד באר שבע. מחקרים וסקרים גילו הבדלים מורפולוגים וגנוטיפים בין האוכלוסיות של בקעת ערד לאוכלוסיות של איזור באר שבע ולכן עולה החשיבות לשמירה על הטיפוסים שונים בגנים לאומיים שמורים. בשנים 2007-2013 הוקמו גנים לגיבוי של אוכלוסיות מין זה בגן לאומי תל באר שבע וגן לאומי בתל ערד. 


תמונה מאת אירוס שחום
אירוס שחום
אירוס שחום
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט כוכב-הירדן

חלקת מקלט כוכב-הירדן: רקע

בגן לאומי כוכב הירדן הוקמה בשנת 2008 ערוגה למינים 'אדומים' הגדלים בקרקעות כבדות באיזור. אל הגן הובאו מינים מהאיזור שהוצלו מעבודות תשתית. בגן הוקמה גם חממה לגידול וריבוי הצמחים. בשנת 2019 מתוכנן שיקום והגדלת גן המקלט והחממה.

חלקת מקלט כוכב-הירדן: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת אלקנת הגליל
אלקנת הגליל
אלקנת הגליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת טופח דביק
טופח דביק
טופח דביק
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת מרוות איג
מרוות איג
מרוות איג
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
שלהבית הגלגל
פגיע VU
תמונה מאת פואת הצבעים
פואת הצבעים
פואת הצבעים
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט כוכב-הירדן: מינים מתוכננים לקליטה


תמונה מאת געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
געדה זעירת-פרחים
פגיע VU
תמונה מאת שום הגלגל
שום הגלגל
שום הגלגל
פגיע VU

חלקת מקלט כפר-נחום

חלקת מקלט כפר-נחום: רקע

בגן הלאומי כפר נחום הוקמה בשנת 2014 ערוגה שמטרתה שימור והשבה של מינים 'אדומים' מקומיים אל הכנרת. מינים אלו נאספו אל הגן מאיזורים מאויימים על מנת לשמר את המינים.

חלקת מקלט כפר-נחום: מינים שנקלטו בהצלחה


תמונה מאת חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
חלבלוב שעיר
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ורוניקת החולה
ורוניקת החולה
ורוניקת החולה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
גומא הפפירוס
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט בגן הלאומי ברעם

חלקת מקלט ברעם: רקע

בחלקת המקלט גדלים צמחים מאזור הר מירון. בין הצמחים ניתן לראות צמחים בסכנת הכחדה כמו אדמונית החורש, חמשן זוחל וטופח הגליל, צמחים נדירים כמו מרווה כחולה וחוחן בלאנש וגיאופיטים מאפיינים כמו חלמונית גדולה וסתוונית בכירה.

צילום: יחיאל פרקש
חלקת מקלט ברעם
צילום: יחיאל פרקש
חלקת ברעם

חלקת מקלט ברעם: מינים שנקלטו בהצלחהתמונה מאת טופח הגליל
טופח הגליל
טופח הגליל
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אדמונית החורש
אדמונית החורש
אדמונית החורש
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת חמשן זוחל
חמשן זוחל
חמשן זוחל
סכנת הכחדה EN

חלקת מקלט גן לאומי אכזיב

חלקת מקלט גן לאומי אכזיב

בחלקת המקלט גדלים צמחים מאזור חוף הים בגן לאומי אכזיב וסביבתו בבתי הגידול של חול וכורכר: בין הצמחים בחלקה, ניתן לראות צמחים בסכנת הכחדה כמו עדעד הגליל, אזוביון דגול, חרחבינה חופית, מחרוזת קשתית, אלמוות ארץ-ישראלי, לוטוס קרח וחוחן קרדני, צמחים נדירים כמו שיכרון לבן ואהל הגבישים וצמחים מאפייני חוף ים כמו פרגה צהובה.  

צילום: יפתח סיני
חלקת מקלט אכזיב

חלקת מקלט אכזיב: מינים שנקלטו בהצלחה