דבקנית שעירה
Cruciata pedemontana

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת דבקנית עטורה
דבקנית עטורה
דבקנית עטורה
תמונה מאת אולדנית הכף
אולדנית הכף
אולדנית הכף
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת דבקה אפורה
דבקה אפורה
דבקה אפורה
תמונה מאת דבקה עדינה
דבקה עדינה
דבקה עדינה