עטיינית פקטורי
Crypsis factorovskyi

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת עטיינית ארוכה
עטיינית ארוכה
עטיינית ארוכה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת עטיינית מגובבת
עטיינית מגובבת
עטיינית מגובבת
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אבליניית מישל
אבליניית מישל
אבליניית מישל
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
אנטינוריית האיים
קרוב לסיכון NT