פגוניית סיני
Fagonia scabra

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פגוניה צרת-עלים
פגוניה צרת-עלים
פגוניה צרת-עלים
תמונה מאת זצניה מזרחית
זצניה מזרחית
זצניה מזרחית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת זוגן לבן
זוגן לבן
זוגן לבן
פגיע VU
תמונה מאת אבי-ארבע מלוח
אבי-ארבע מלוח
אבי-ארבע מלוח
קרוב לסיכון NT