פרע אזובי
Hypericum amblysepalum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת פרע מחוספס
פרע מחוספס
פרע מחוספס
תמונה מאת פרע מחודד
פרע מחודד
פרע מחודד
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת פרע ריחני
פרע ריחני
פרע ריחני
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת פרע מנוקב
פרע מנוקב
פרע מנוקב
פגיע VU