עפעפית יהודה
Kickxia judaica

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת עפעפית עגולת-עלים
עפעפית עגולת-עלים
עפעפית עגולת-עלים
תמונה מאת אנטיכריס בלוטי
אנטיכריס בלוטי
אנטיכריס בלוטי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בוצין הבשן
בוצין הבשן
בוצין הבשן
פגיע VU
תמונה מאת בוצין בירותי
בוצין בירותי
בוצין בירותי
סכנת הכחדה חמורה CR