בת-ארכובית מחודדת
Persicaria acuminata

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת בת-ארכובית סנגלית
בת-ארכובית סנגלית
בת-ארכובית סנגלית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת בת-ארכובית צמירה
בת-ארכובית צמירה
בת-ארכובית צמירה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת ארכובית החוף
ארכובית החוף
ארכובית החוף
פגיע VU
תמונה מאת ארכובית חרמונית
ארכובית חרמונית
ארכובית חרמונית