הרדופנין אלפיני
Podospermum meyeri

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת הרדופנין אשון
הרדופנין אשון
הרדופנין אשון
תמונה מאת הרדופנין נמוך
הרדופנין נמוך
הרדופנין נמוך
תמונה מאת הרדופנין מנוצה
הרדופנין מנוצה
הרדופנין מנוצה
נכחד EX
תמונה מאת הרדופנין מפותל
הרדופנין מפותל
הרדופנין מפותל
פגיע VU