מרווה כחולה
Salvia indica

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת מרווה סורית
מרווה סורית
מרווה סורית
קרוב לסיכון NT
תמונה מאת מרוות איג
מרוות איג
מרוות איג
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת מרווה שסועה
מרווה שסועה
מרווה שסועה
פגיע VU
תמונה מאת מרווה רחבת-גביע
מרווה רחבת-גביע
מרווה רחבת-גביע
סכנת הכחדה חמורה CR