מעבר לתוכן העמוד

ברזילון כפוף-שיניים
Sideritis curvidens

3.7 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי זקוף וזעיר שגודלו 4-9 ס"מ. הגבעול מרובע, העלים נגדיים, בחיקם קבוצות של 4-6 פרחים. הפרחים מלווים את הגבעול כבר בבסיס הצמח, ואין חלוקה לעלי בסיס ולעלי תפרחת. העלים דמויי ביצה, שפתם תמימה או משוננת קלות; בסיסם מצטרר בהדרגה לעוקץ העלה. העלים והגבעולים מכוסים שערות פזורות מפושקות, ללא שערות בלוטיות. כל דור פרחים מלווה בחפיות קטנות שלמות, משוננות בשפתן. גביע הפרח דו-שפתני בלועו, בשפה העליונה שן רחבה גדולה, ובשפה התחתונה ארבע שיניים כפופות לאחור. השיניים מתקשות ונעשות קוצניות עם ההבשלה. אורך הגביע 5-9 מ"מ, ובבסיסו גבנון ברור. הכותרת לבנה, בולטת אך במעט מהגביע, אורכה 7-10 מ"מ. שפתה העליונה זקופה כמעט ושטוחה, לרוב מפורצת קלות; השפה התחתונה נטויה מטה ומפושקת. ארבעת האבקנים חבויים בתוך צינור הכותרת. הפרי מפרדת עם 4 פרודות, הנשארות לרוב בתוך הגביע הבשל ונפוצות עמו.
פורח במשך מאי.

גדל באתר בודד בגלילה אחת בלבד – הגליל העליון. התגלה לראשונה בארץ בשנת 1997 על-ידי אביבה רבינוביץ מערבית לחרבת אשחר בשולי כביש 89 בין כברי למעלות. הצמחים פרחו שם ב-7.5.97 ועשו פרי וזרעים בסוף חודש מאי. נספרו 45 צמחים בשני כתמים קרובים שגודלם 5 מ"ר. שנה לאחר מכן נספרו בדיוק באותו מקום מאות צמחים. המין נאסף גם בחרמון, שם הוא גדל בחגורה ההררית ברום 1,600-1,740 מטר בתנאים שונים לחלוטין מאלה שבגליל העליון.

קרחות חורש מדוכא עם שלטון של אלון מצוי ובר-זית בינוני ברום נמוך (190 מ') בסלע גיר קשה וכיסי קרקע טרה-רוסה.

* הצמח נמצא רק באתר יחיד בישראל. האתר נמצא בשולי כביש ראשי שמתבצעות בו פעילויות בינוי, שפיכת פסולת ורעיית-יתר.
* לפי שעה נמצאה אוכלוסייה יחידה בישראל (פרט לזו של החרמון שייתכן שהיא מין אחר), ובה מספר קטן מאוד של פרטים. זהו מין חד-שנתי, אשר תנודות דמוגרפיות באוכלוסייה קטנה יכולות בנקל להכחידו. עבודות עפר מזדמנות יכולות להכחיד גם את בנק הזרעים.
* האתר הבודד ליד מעיליה מייצג אוכלוסיית שוליים מבודדת וחשובה בותר בתפוצה העולצית של המין.
* הצמח אינו גדל בשמורה.

לערוך סקר שדה מפורט באזור נחל בצת וחרבת אשחר במטרה לאתר ולמפות את אוכלוסייתו. מומלץ לנטר באופן דמוגרפי את האוכלוסייה הנ"ל ולהכריז על האתר שמורת טבע (זהו גם האתר הבלעדי בישראל של ניסנית מיובלת, גם הוא מין "אדום"). מומלץ לחקור את בנק הזרעים של הברזילון באתר הימצאו. לא מומלץ לפי שעה לאזרח אתר נוסף בברזילון כפוף-שיניים.

נפוץ באגן המזרחי של הים התיכון; יוון ואייהּ, קפריסין, לבנון, צפון הגלעד וצפון ישראל.

עשב חד שנתי זעיר, השרוי בסכנת הכחדה מישראל עקב הימצאו באתר יחיד, ועקב ממדיה הקטנים של האוכלוסייה, הנתונה כנראה לתנודות שנתיות חריפות. דרושים סקרי שדה נוספים לצורך איתור אוכלוסיות נוספות, מחקר דמוגרפי רב-שנתי ולימוד תכונות בנק הזרעים.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליRound-toothed Ironwort
שם ערביטרנז'אן (זרע'יר)
משפחהשפתניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורחרבת אשחר ליד נחל בצת

נדירות
1
6
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
1 (1) גלילות
צמידות: אתר יחיד
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

אבובית עדינה
אזוביון דגול
אזובית רמון
אקינוס ריחני