אוכם חופי
Suaeda splendens

3.7 פגיע
VU

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשבוני חד-שנתי שגובהו 25-60 ס"מ. הגבעול הראשי עדין, זקוף, מכחיל, מסועף לענפים צדדיים. העלים בשרניים, מסורגים, מכחילים, צורתם גלילית מוארכת והם מסתיימים בזיף קצר. הפרחים ממוקמים בחלקם העליון של הגבעולים בחיקי העלים העליונים המשמשים חפים, בקבוצות של 3-5. הפרחים דו-מיניים, לעטיף חמש אונות שאורכן 1.5 מ"מ.
זהו המין החד-שנתי היחיד של אוכם בישראל. (מין נוסף - אוכם מיצרי הוא דו-שנתי ולעיתים חד שנתי). הוא גם המין היחיד שהעלה שלו מחודד בקצהו ומסתיים לפעמים בחוד דמוי זיף.

צמח נדיר מאוד הגדל בעמק-עכו, בחוף הכרמל ובשרון. בעמק עכו אפשר למצוא אותו כיום רק במְלֵחַת עכו. בחוף הכרמל הוא גדל לפחות בשישה אתרים – במְלֵחוֹת עתלית ובחוף דור-הבונים – והאוכלוסיות יציבות יחסית. הוא גדל באוכלוסיות קטנות גם בשלושה איים (אי דור דרומי, אי היונים ואי השחפיות) על מצע של סלע כורכר מלוח. בשרון גדלה אוכלוסייה קטנה בחפיר קיסריה הצלבנית. בסך הכל רשומים בארץ 14 אתרים, כולם בקרבת חוף הים בחלקיו הצפוניים. אוכם חופי גדל גם בעבר בדיוק באותן גלילות, אך תפוצתו ומספר אתריו הצטמצמו. לפנים היה שכיח במְלֵחַת עכו וכיום הפך שם נדיר ביותר, בעמק עכו גדל בעבר גם בעין נמפית, בכפר מסריק וליד כורדני דרומית לעכו. בשרון גדל לפנים בסביבות חדרה ובנימינה.

הצמח גדל במְלֵחוֹת חוף ובאדמות כבדות ומלוחות בשוליהן, בכל אלה במעונות הסובלים מהפרעה.

* בתי הגידול של מְלֵחוֹת-חוף במישור החוף הולכים ונעלמים בגלל פעולות פיתוח. המקומות המייצגים את בית-גידולו האופטימלי הם מְלֵחַת הקישון ומְלֵחַת עכו, ואלה עוברות בשנים האחרונות פיתוח נרחב, תוך פגיעה רבה בצומח הטבעי.
* האוכלוסיות מקוטעות בהתאם לדגם הקיטוע של בית-הגידול של מְלֵחוֹת-חוף עם אדמות כבדות ומלוחות במישור החוף. הקיטוע הולך וגדל עקב ההיעלמות של חלק מהאוכלוסיות.
* האוכלוסיות באזור עתלית יציבות כנראה, אך באזור הקישון ומְלֵחַת עכו (=שפך הנעמן) הוכחדו האוכלוסיות כמעט, בעקבות פיתוח.
* אין מידע על מידת הסיכון בארצות הים התיכון האחרות. אך מכיוון שרוב האוכלוסיות קטנות ובתי הגידול של המְלֵחוֹת לחופי הים התיכון מצטמצמים, יש להניח שמידת הסיכון דומה לזו שבישראל. נעדר מסוריה ולבנון, כלומר בארצנו גדלה אוכלוסייה דרומית מקוטעת.
* גדל בשלושה איים (אי דור דרומי, אי היונים ואי השחפיות) שהם שמורות טבע. כמו כן נמצא בשמורת חוף דור-הבונים.

הגנה על מְלֵחוֹת הקישון והנעמן, המהוות את בית-הגידול האופטימלי לאוכם החופי, יחד עם מכלול שלם של צמחי מְלֵחָה המרכיבים את חברת הצומח במקום. מומלץ למנוע את ייבוש בריכות המלח בעתלית ולהגן על האדמות הכבדות, הלחות והמלוחות בשוליהן.

גדל בכל ארצות צפון הים התיכון מפורטוגל וספרד דרך צרפת ואיטליה ומזרחה ליוון וטורקיה. נעדר מקפריסין וכרתים. המין לא נרשם בלבנון וסוריה. הגדרתו בטורקיה איננה ברורה ויתכן ששם זה טקסון חד-שנתי אחר, הגדל בפנים תת-היבשת.

זה המין החד-שנתי היחיד של אוכם בארץ, והוא גדל אך ורק במְלֵחוֹת חוף ובאדמות המלוחות בשוליהן בגלילות הצפוניות של מישור החוף. בתי הגידול הטבעיים של מְלֵחוֹת חוף בארץ הולכים ונעלמים. אתריו ואוכלוסיותיו התמעטו מאוד והוא צפוי להכחדה אם יימשך ההרס של מְלֵחוֹת החוף.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליCoastal Seablite
שם ערביסוואדה אל-בחר
משפחהסלקיים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהמישור החוף
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורמְלֵחַת הקישון או מְלֵחַת הנעמן

נדירות
1
3
6
פגיעות
0
4
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.7
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןפגיע

3 (3) גלילות
צמידות: בינונית
14.3% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת אוכם תולעני
אוכם תולעני
אוכם תולעני
פגיע VU
תמונה מאת אוכם חד-ביתי
אוכם חד-ביתי
אוכם חד-ביתי
פגיע VU
תמונה מאת אוכם ארץ-ישראלי
אוכם ארץ-ישראלי
אוכם ארץ-ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת אוכם אמיתי
אוכם אמיתי
אוכם אמיתי
קרוב לסיכון NT