מעבר לתוכן העמוד

געדה קוצנית
Teucrium spinosum

3.2 פגיע

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר
תאריך עדכון: 1 בינואר 2011 07:39

צמח חד-שנתי קוצני שגובהו 10-35 ס"מ. הצמח מכוסה שערות בלוטיות והופעתו מאובקת. מן הגבעול הראשי, ישר ויחיד, מתפצלים במבנה מסודר ענפים אלכסוניים המסתיימים כולם בקוץ. לענפים חתך-רוחב מרובע. רוב עלי הצמח שלמים, קטנים, ומאונים קלות. מידת האונתיות יורדת ככל שעמדת העלים עליונה יותר. דורי הפרחים מרוחקים זה מזה, מלווים בעלי לוואי קוצניים. כל דור בן 2-4 פרחים, קצרים מעלי הלוואי שהם יושבים בחיקם. הגביע נפוח בבסיסו ונושא שיניים קוצניות, אורכו כ-5 מ"מ. שן הגביע העליונה רחבה, ביצית וקעורה כלפי חוץ, שאר שיני הגביע צרות, ישרות וקוצניות מעט. הכותרת צנועה, צהבהבה עד לבנבנה. כבכל מיני הגעדה מפותחת רק השפה התחתונה של הכותרת, אורכה 7-9 מ"מ. צינור הכותרת קצר מצינור הגביע. האבקנים בולטים מעט מצינור הכותרת.
געדה קוצנית היא מין מיוחד באופיו, ואינו דומה למיני געדה אחרים בישראל. קל להכירו בקוצניותו ובמבנה ענפיו המסועף-מסודר, בדביקותו ובמבנה הגביע וצבע הכותרת. הוא נחבא אל הכלים וקשה למוצאו.
שיא פריחתו ביוני, ופריחה מדולדלת נמשכת ביולי–אוגוסט.

הצמח גדל לפנים ב-11 גלילות בישראל, ונשאר כיום רק ב-5: הגולן (אתר אחד), הגליל התחתון (9 אתרים), הכרמל (אתר אחד), פלשת (אתר אחד) והגלבוע (4 אתרים). הצמח נאסף בעבר (1937-1957) בגלילות אחדות, פעם אחת בלבד בכל גלילה: בגליל-העליון (מעל חצור), בשומרון, בסְפָר שומרון (נחל תרצה), בשפלה (בן-שמן),בעמק-עכו (כפר-אתא) ובעמק החוּלה (יסוד המעלה), ומאז לא נמצא (על אף שבגלילות אלה נערך סקר המינים הנדירים). בפלשת גדל בעבר בתשעה אתרים ושרד שם בשניים (מושב ינון, צומת פלוגות 1984, אך לא נמצא מאז 1984). בעמק יזרעאל גדל לפחות בשבעה אתרים, ובסקר 1993 לא נמצא אפילו אתר אחד! בגלבוע נמצאו שלושה אתרים בעמקי סחף ליד מירב ופקועה. בדרום הגולן נצפה מספר פעמים ליד כפר חרוב. בשומרון גדל בעבר רק בעמקי הסחף בין טובס לג'נין. נאסף ב-1936 בנחל קובייבה (נחל מודיעים) ולכן נרשם בפלורה פלשתינה מהשומרון.

שדות באדמות כבדות ועמוקות וקרקעות סחף, מטעי זיתים מסורתיים, בהרים, בחגורת הסְפָר ובמישור החוף.

* גדל כיום בוודאות רק ב-15 אתרים, לעומת 37 אתרים לפחות לפנים (בסביבות 1950). בסקר המינים הנדירים נאמד מספר הפרטים בכל האוכלוסיות ב-1,000 עד 5,000 פרטים.
* גדל לפנים ב 11 גלילות שונות, ושרד כיום רק בארבע, בשתיים מהן (כרמל ופלשת) הוא נמצא רק באתר בודד על סף הכחדה. בגולן, אשר לא הוכלל בסיכום לעיל (חלק מישראל רק מ-1967), נמצא רק פעם אחת (1967) ומאז לא דווח עליו (אך לא נעשה באזור סקר יסודי).
* האוכלוסיות שגדלו בעבר באדמות כבדות בעמק יזרעאל, בעמק החוּלה ובאזור פלשת – נכחדו עקב התפתחות חקלאות אינטנסיבית של חריש עמוק וריסוס בקוטלי עשבים.
* אף אחד מהאתרים אינו בתחום שמורת טבע.

עריכת סקר בדרום הגולן לאיתור אוכלוסיות געדה קוצנית. הכרזת שתי שמורות טבע בגליל התחתון ובפלשת, אשר יהוו מקלט לאוכלוסיות געדה קוצנית ולצמחים נוספים של אדמות כבדות. ניטור אוכלוסיית צומת צלמון, שנמצא בה מספר הפרטים הגדול ביותר (25 צמחים לדונם ובסך הכל 1,000 צמחים). מומלץ לשתף פעולה עם חקלאים שייקצו חלקה שתעובד בלי ריסוס, או יתרמו פאתי שדות לשם כך (מגמה כזאת נהוגה באירופה ומסובסדת על-ידי הממשל). מומלץ לאסוף בשיתוף בנק הגנים זרעים ולגדלם בחלקות מפלט.

גדל באגן הים התיכון: ארצות המגרב, ספרד, איטליה, יוון, טורקיה וסוריה-לבנון. חודר צפונה לחוף האטלנטי בפורטוגל ולאיים הקנריים.

געדה קוצנית הוא מין רב-שנתי עשבוני בלעדי לשדות באדמות כבדות ועמוקות. בית-גידול זה השתנה ונהרס עקב שינויים בשיטות העיבוד, לכן כמעט ונעלם, שרד בעיקר בגליל התחתון ומעט בגלבוע. הירידה הדרסטית במספר האתרים ובמספר הגלילות מורה על קצב הכחדה מואץ של האוכלוסיות.

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית

מפת תפוסה נוכחית לפי תצפיות בפיקסל
פיקסל בגדול 1000 מטר רבוע פיקסל בגדול 5000 מטר רבוע פיקסל בגדול 10000 מטר רבוע
מספר התצפיות 0 0 0
בסך הכל פיקסלים 0 0 0

שם אנגליSpiny Germander, Thorny Germander
שם ערביגעדה שהייקה
משפחהשפתניים
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפים-תיכוני
אתר מרכזי לשימורצומת צלמון בגליל התחתון

נדירות
1
2
6
פגיעות
0
3
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
0
4
המס' האדום
1
3.2
10
פריפריאליות N
ערך IUCN DD EW EX LC CR EN VU NT
הגדרת סיכון לפי הספר האדום פגיע
4 (11) גלילות
צמידות: נמוכה
12.5% אתרים בשמורות

מינים נוספים

געדת הביצות
געדה זעירת-פרחים
געדה קיפחת
געדה מזרחית