תלתן היערות
Trifolium sylvaticum

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת תלתן חנוק
תלתן חנוק
תלתן חנוק
תמונה מאת תלתן נימי
תלתן נימי
תלתן נימי
נכחד EX
תמונה מאת תלתן ישראלי
תלתן ישראלי
תלתן ישראלי
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת תלתן צר-עלים
תלתן צר-עלים
תלתן צר-עלים
פגיע VU