סוף רחב-עלים
Typha latifolia

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת סוף צר-עלים
סוף צר-עלים
סוף צר-עלים
תמונה מאת סוף הקרין
סוף הקרין
סוף הקרין
תמונה מאת אלון שסוע
אלון שסוע
אלון שסוע
תמונה מאת ספלול מחוספס
ספלול מחוספס
ספלול מחוספס