מעבר לתוכן העמוד

סוף רחב-עלים
Typha latifolia

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

סוף צר-עלים
סוף הקרין
אלון שסוע
ספלול מחוספס