בוצין אפקי
Verbascum levanticum

None קרוב לסיכון
NT

מידע אודות מין זה יושלם בהמשך
אנא שלחו תצפיות - הן הבסיס להערכת מצבו של המין.

מינים נוספים

תמונה מאת בוצין הבשן
בוצין הבשן
בוצין הבשן
פגיע VU
תמונה מאת בוצין בירותי
בוצין בירותי
בוצין בירותי
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת בוצין קיסריון
בוצין קיסריון
בוצין קיסריון
ללא חשש LC
תמונה מאת בוצין הגליל
בוצין הגליל
בוצין הגליל
פגיע VU