בקיית הבזלת
Vicia basaltica

4.2 סכנת הכחדה
EN

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

עשבוני חד-שנתי המשתרג על צמחים אחרים לגובה של 30-60 ס"מ. העלה, כמו בכל מיני הבקיה, מנוצה פעם אחת לעלעלים נגדיים רבים, ובקצהו קנוקנות שהצמח נכרך באמצעותן ומטפס על גבי צמחים אחרים. העלה מחולק ל-4-6 זוגות של עלעלים צרים ביותר, מרוחקים זה מזה. התפרחת דלילה בת 2-4 פרחים קטנים (באורך 6-10 מ"מ) בצבע ורדרד-לבן (בספרות מתואר הצבע כצהבהב-ורדרד). התרמיל קצר, רוחבו 4-6 מ"מ, מכיל רק 1-3 זרעים חלקים. עם ההבשלה מתבקעות קשוות הפרי ומסתלסלות בבת אחת, והזרעים נזרקים למרחק-מה.
פורח בסוף מרס ותחילת אפריל.
המין דומה לבקיה ארץ-ישראלית, אך מספר הפרחים בתפרחת קטן יותר (2-4), והפרחים בהירים מאוד, נוטים לורדרד-לבן, לעומת פרחי הבקיה הארץ-ישראלית שצבעם סגול-ורוד.

מין נדיר מאוד, אנדמי לגולן, ידוע רק ממרכז הגולן. עד כה נמצאו רק שלושה אתרים - הר חוזק, אלוני הבשן ומעיינות מומסייה מדרום לקוניטרה. באלוני הבשן נספרה אוכלוסייה גדולה של 500 פרטים. כמו כן רשומה תצפית ליד קשת, צפונית לגבעת טליה.

קרקעות בזלת לחות בשולי מסילים ועמקי סחף ברום מעל 700 מטר, לרוב בקרקעות מוצפות בחורף.

* בישראל ובכל העולם מוכר המין רק משלושה אתרים, כולם במקטע אחד בתחום גיאוגרפי מצומצם ביותר, עובדה המעמידה את המין בסכנת כליה עולמית!
* מספר הפרטים שנמצאו עד כה קטן ביותר. נספרו כ-500 פרטים ליד אלוני הבשן. אפשר להעריך כי כל אוכלוסיית המין בעולם מונה לא יותר מאלף פרטים.
* המין קשור לבית-גידול מיוחד, אשר יש עליו איום בינוי ופיתוח בהיותו מקום נוח לבינוי ולפיתוח חקלאי.
* הגישה לכל האתרים קלה, ופוטנציאל הפגיעוּת גבוה, בעיקר פגיעה בשל רעיית בקר ושאר פעילות חקלאית.
* שני אתרים מהשלושה הידועים כלולים בשמורת רכס בשנית (אינה מוכרזת). השלישי נמצא מחוץ לשמורה ליד פחם.

* לערוך סקר של בתי-גידול דומים לאלה שגדלה בהן בקיית הבזלת בצפון הגולן ובמרכזו, לאיתור אוכלוסיות נוספות וללימוד תפוצת המין בגולן.
* לערוך ניטור עונתי על שתי אוכלוסיות בשמורת רכס בשנית כדי ללמוד את הדמוגרפיה והאקולוגיה של מין אנדמי נקודתי זה. כמו כן מומלץ ללמוד את יחסיו האקולוגיים והסיסטמטיים עם בקיית החוּלה, בקיה קטנה ובקיה עדינה.
* לנסות להתקשר עם בוטנאים סורים או אירופיים העובדים בחורן, כדי שינסו למצוא שם את בקיית הבזלת ולהעריך את גודל האוכלוסייה שלה.

מין אנדמי נקודתי לגולן.

בקיית הבזלת היא קטנית חד-שנתית, מין אנדמי נקודתי אשר תואר מהגולן ונמצא בו עד היום רק בתחום מצומצם מאוד ברכס בשנית. נדירוּתה הרבה, והיותה מין אנדמי נקודתי הופכים אותה לאחד הצמחים החשובים ביותר לשמירת טבע בישראל.

Plitmann, U. 1987. Vicia basaltica sp. nov. and its relationship to V. hulensis. Israel.J.of Botany. 36:25-30

name of participantsמבוסס על: "הספר האדום - צמחים בסכנת הכחדה בישראל" מאת פרופ' אבי שמידע, ד"ר גדי פולק וד"ר אורי פרגמן-ספיר

מפת תפוסה נוכחית


שם אנגליBasalt Vetch
שם ערביטקוש אל-ביס (אל גולן)
משפחהקטניות
סיווגברשימת המינים בסכנת הכחדה
אקוסיסטמהים-תיכונית
כורוטיפמזרח-ים-תיכוני
אתר מרכזי לשימוראלוני הבשן

נדירות
1
4
6
פגיעות
0
0
4
אטרקטיביות
0
0
4
אנדמיות
0
4
4
המס' האדום
1
4.2
10
פריפריאליות0

ערך IUCN DD LC EW CR EX EN VU NT
הגדרת סיכוןסכנת הכחדה

1 (1) גלילות
צמידות: גבוהה
0.0% אתרים בשמורות

מינים נוספים

תמונה מאת בקיית קפריסין
בקיית קפריסין
בקיית קפריסין
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בקיית החולה
בקיית החולה
בקיית החולה
סכנת הכחדה EN
תמונה מאת בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
בקיית יזרעאל
סכנת הכחדה חמורה CR
תמונה מאת בקיה טופחנית
בקיה טופחנית
בקיה טופחנית