מעבר לתוכן העמוד

תצפית #584317 | 30 יוני 2023

פרעושית טיונית ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
30 ביוני 2023 11:47
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות