מעבר לתוכן העמוד

תצפית #584563 | 04 יולי 2023

גופנן המדבר ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
סוג אוכלוסיה לא ידוע
צופה
זמן הדיווח
4 ביולי 2023 19:26
מספר פרטים
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות