מעבר לתוכן העמוד

תצפית #585062 | 09 יולי 2023

לוענית גדולת-עלים ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
9 ביולי 2023 09:25
מספר פרטים
1
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
0
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות