מעבר לתוכן העמוד

תצפית #585063 | 09 יולי 2023

נסמנית קיפחת ?

סוג תצפית
נוכחות
סוג אוכלוסיה
אוכלוסיה טבעית
צופה
זמן הדיווח
9 ביולי 2023 09:25
מספר פרטים
0
גודל אוכלוסיה משוער (מספרי)
50
גודל אוכלוסיה משוער (איכותני)
צפיפות (פרטים למטר²)

עלווה

פריחה

פירות